Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[127] S[tatek] n[ebožky] Anny, vdovy pozůstalé po n[ebožtíkovi] Jurovi Vaňkovém

f 304a

Grunt podsedek požár prodaný jest od fojta a starších Janovi Hrbatému s některými přídavkami, totiž dvěma koňmi, 1 hříbětem, pluhem, železy a bránami, podělkem rži pod Husími horami, podělkem ječmene pod Stračinkami, podělkem ovsa nad Zelnicemi za summu 140 zl.
Tolikéž prodali jemu tyto roubanice:
Louku orací pod Kamennými doly zaplacenú za 15 zl.
Roubanici orací slove Štěrtovskou v Žadovcích za 20 zl.
Roubanici orací v Kotrčce zaplacená za 30 zl.
Roubanici v Sklenářích za 1 zl.
Zelnička za 4 zl.
Čehož všeho učiní za summu 210 zl.
Závdanku od téhož Jana Hrbatého přijato jest 12 zl a platiti jej má rok po roku po 8 zl.
Za dvě krávy prodané přijato 13 zl.
Za 1 jalůvku prodanou 2 zl 15 gr.
Za ovce prodané utrženo 5 zl.
Za dobytek svinský prodaný utrženo 4 zl 6 gr.
Vinoh[rad] půl achtele v hoře Beraní prodaný jest Martinovi Poleškovi za summu 86 zl, závdanku dal 6 zl a platiti má po
4 zl.
Druhý vinoh[rad] půl achtele v hoře Beraní prodaný jest Martinovi Kašparové[mu] za summu 90 zl, závdanku dal 6 zl, platiti má po 4 zl.
Za 4 m[ěřice] súržice po 26 gr Mathouš Benků dlužen 3 zl 14 gr.
Za 4 m[ěřice] súržice po 26 gr Jan Chalúpka dlužen 3 zl 14 gr.
Za 4 m[ěřice] súržice po 26 gr za hotový prodaný přijato 3 zl 14 gr.
Pars 421 zl 3 gr.
f 304b
Za 9 m[ěřic] rži po 20 gr Martin Kašparů dlužen zůstává
6 zl.
Za 8 m[ěřic] rži po 20 gr Jan Chalúpka dlužen zůstává 5 zl 10 gr.
Za 1 m[ěřici] rži po 20 gr Jura Vávra dlužen jest 20 gr.
Pars 12 zl.
Summa hotového statku 433 zl 3 gr.

Z toho se tito dluhové zaplatily:
Jeho [Milosti] Pánu do důchodův za 2 m[ěřice] rži po 1 zl 6 gr zaplacené 2 zl 12 gr.
Panu Janovi Stařínskýmu za 4 m[ěřice] rži po 1 zl 15 gr zapl[aceno] 6 zl.
Na pohřeb utraceno 1 zl 10 gr.
Berně zasedělé 18 gr.

Knězi Danielovi za skopec dáno 1 zl 15 gr.
Od dělání plátna dáno 22 gr, to plátno dětem rozdáno jest na košile.
Kateřině sirotku na boty 22 gr.
Formanům co obilí s pole vozili 18 gr.
Nákladu na vinohrady letha 1620 vynaloženo 12 zl 11 gr 2 den.
Utěženo bylo polufodří vína a složeno v městě, když lid císařský tu přes zimu leželi, to víno vypili.
Summa všeho vydání 26 zl 8 gr 2 den.