Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[128] S[irotci] n[ebožtíka] Martina Matulíka

f 306a

K tomu statku jsou sirotek 1, Pavel a matka druhá Anna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt podsedek 68 zaplacený za 40 zl.
V Střešňovci 12 jar kreftů vinoh[rad] zaplacený za 80 zl.
Summa všeho statku 120 zl.

Z toho se dluhové zaplatiti mají:
Mathoušovi panskýmu sečkáři dluhu 6 zl.
Ambruzkovi Bednáři za 3 m[ěřice] rži 2 zl.
Summa dluhu 9 zl.
Zůstává čistého statku po zaplacení dluhu 111 zl. Dělíc na dva díly, dostane se po 55 zl 15 gr.

Anna matka přijala:
Podsedek za 40 zl.
V Střešňovci 6 kreftů vinoh[rad] za 40 zl.
Summa toho, což přijímá 80 zl.
Porazíce sobě dílu svého 55 zl 15 gr, zůstává dopláceti
24 zl 15 gr, placením po 4 zl.

Pavlovi zanechává se 6 kreftů vinoh[rad] v Střešňovci za 40 zl. Zůstává se jemu doplatiti 15 zl 15 gr.

Toho vinoh[radu] matka má užívati až do zrostu sirotka a má sirotka opatrovati, na něj šaty jednati.