Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[129] S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Knápka

f 308a

Zůstalo po něm sirotků trý, Jan, Dorota, Matěj a Kateřina matka jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na 77 gruntu půl podsedku zaplaceného 26 zl.
Na čtvrt achteli vinoh[radu] v hoře Fryzácích zaplacené[ho] 16 zl 23 gr.
Včely 9 oulů po 2 zl - 18 zl.
V Sudoměřic[ích] nápadu, vyptati se.
Summa všeho statku 54 zl 22 ½ gr.
Dělíc to na 4 díly, dostane se po 13 zl 20 gr 4 ½ den.

Kateřina matka ujímati:
Půl podsedku za 26 zl.
Včely 9 oulů po 2 zl za 18 zl.
Summa což učiní 44 zl.
Porazíc dílu svého 13 zl 20 gr 4 ½ den, zůstává sirotkům doplatiti 30 zl 19 gr 2 ½ den, placením po 3 zl.