Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunt Jana Hulínského

f 92a

Ten Jan Hulínskej má štvrt roli od Jíry Vaška Šavrňového vyfrejmarčenou, za kderouž dopláceti zůstává 26 zl. Z toho náleží Alžbětě, dceři nebož[tíka] Pavla Botka do Velkej 13 zl 17 gr a obci lhotské 12 zl 13 gr. Ty má platiti od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl, letha [15]93 zadržel 2 zl. Alžbětě dotčený přední peníze jíti mají a potom, když ona díl svůj vyzdvihne, obci lhotské po 2 zl jíti mají.
Letha [15]93 a [15]94 položil Jan Hulínský za grunth svůj peněz purgkrechtních dvojích po 2 zl – 4 zl. Ty sou vydány Alžbětě nahoře psané.

Téhož letha [15]94 Jan nadepsaný prodal zase grunth svůj se čtvrtí roli Jírovi Hynkových za sumu 50 zl. Závdanku témuž Janovi Jíra Hynkových položil 5 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 pořadně po 3 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Matěj Škořupka, Martin Lišků, Vašek Vlků R.S.N.
f 92b
Letha [15]95 položil Jíra Hynků za grunth svůj půl peněz 1 ½ zl, ostatek o s[va]tým Václavě dáti má letha [15]96. Z toho dáno Janovi Hulínskýmu 15 gr a Alžbětě n[ebožtíka] Pavla Botka do Velké 1 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Hynků za podsedek peněz purgkrechtních 4 ½ zl. Z toho dáno Alžbětě n[ebožtíka] Pavla Botka 3 zl a Janovi Hulínskému dáno 1 ½ zl.
Leta [15]97 položil Jura Hynků za podsedek 3 zl. Z toho dáno Alžbětě n[ebožtíka] Pavla Botka 2 zl a Janovi Hulínskýmu 1 zl.
Leta [15]98 položil Jura Hynků za podsedek svůj 3 zl. Z toho dáno Alžbětě Botkové do Veliké, které přijal Jan Válků muž její na místě jejím 2 zl a Jan Hulínský přijal z nich 1 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Hynků za podsedek svůj 3 zl. Z toho ujal Jan Hulínský 1 zl a na Alžbětu Botkovou do truhlice si[rotčí] dáno 2 zl za dluh Pavla Botka, kterýž se v regimenu našel.
Jakož náleželo Janovi Hulínskýmu na tomto gruntě k vyplacení 18 zl, takové peníze prodal Jírovi Hynkové[mu] za hotových peněz 2 zl 18 gr. A tak Jan Roják na tom gruntě nic nezůstává. Botkové ještě se zůstává od leta 1600 12 zl placení po 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jíra Hynkův za grunt 2 zl. Ty jsou dány do truhlice sirotčí za dluh Pavla Botka, který se našel v regimenu. A tak ten Pavel Botek tu nic nemá.
Obec lhotská má bráti 10 zl od letha 1601 po 2 zl.

f 93a
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Hynkův za grunt obci lhotské 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Hynkův za grunt obci lhotské 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Hynkův za grunt obci lhotské 2 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Hynkův za g[runt] obci lhotské 2 zl.

Pusté místo

Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového fojt a starší lhotští prodali podsedek požár po neb[ožtíkovi] Jírovi Hynkovým pozůstalý Vácslavovi Křižanovýmu i se čtvrtí roli za summu 10 zl bez závdanku. Platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a stavení Matěj Křižanů a Martin Rožků S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Obci lhotské předních peněz 3 zl.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hynkovýho 7 zl.

Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli, z loukami a jiným k němu příslušenstvím Janovi Šustalovému za summu 10 zl, platiti má od letha 616 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Černický, Vaněk Tomanů SRSAN.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Šoustalů položil za grunt na obec lhotskou peněz ročních 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Šoustalů položil za grunt na obec lhotskou 1 zl.

Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Šoustal umřel a Tomáš Blažků pojmouc sobě vdovu po něm zůstalou za manželku položil za g[runt] obci lhotské ostatní 1 zl.

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového od téhož gruntu svrchu psaného prodána jest čtvrt roli Kašparovi Kopcovému za summu 10 zl. Placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jura Zapletal a Mikuláš Čejkovský SRSAN.

Pusté