Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunt Vaňka Koželuha ševce

f 121a

Letha Páně 1566 podle zápisu knih starejch černejch v listu 41 a 42 nadepsaný Vaněk Koželuh koupil ten grunth od Mandaleny macochy svej za summu 155 zl. Kderoužto summu jest docela a zouplna leta 1580 vyplnil a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Leta [15]99 v pondělí svatodušní z poručení J.M.Paní plesník a rybáři prodali podsedek podli mostu, pozůstalý po n[ebožtíku] Vaňkovi Koželuhovi, s tím humnem, což k němu od starodávna náleží, Filipovi Hoškovému z Vrbky za summu 50 zl. Závdanku dal 5 zl, platiti má od leta [15]99 při každých Vánocích po 5 zl. Ta summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha. Ten závdanek přijali rybáři na s[irotky] ut s[upr]a. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti JM Páně Jan Lazebník, Jan Hospodář, Jurka Stolař, Tobiáš Lánský S.R.S.N.
Leta [15]99 za plesníka Jíry Čechového položil Filip Hošků za grunt závdanku na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 5 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře položil Filip Hošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 5 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Filip Hošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 4 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Filip Hošků na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.
f 121b
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Filip Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 5 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Filip Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 5 zl.

Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta plesník a starší prodali podsedek požár ut s[upr]a, pozůstalej po neb[ožtíku] Filipovi Hoškovém, Mikulášovi Vodákovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Chácha, Martin Pikhart S R S A N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Mikuláš Vodák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.
A puštěno jemu, aby platil od letha 1609 po 1 zl za tou příčinou, že jemu na most kus zahrádky odjato jest, až do vyplnění summy.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Mikuláš Vodák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Mikuláš Vodák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Mikuláš Vodák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Mikuláš Vodák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl.

Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Mikuláš Vodák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha 1 zl. Zuostává ještě dopláceti 14 zl. Z těch náleží Lukášovi Vaňkovýmu 7 zl, Anně sestře jeho na předměstí 7 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Mikuláš Vodák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha peněz 1 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule Mikuláš Vodák položil [na] s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha za grunt 1 zl.
f 122a
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Mikuláš Vodák položil na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha peněz ročních 1 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Mikuláš Vodák položil na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňaka Koželuha peněz za grunt 1 zl.

Letha Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Anna, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Mikulášovi Vodákovi, prodala ten podsedek Šimonovi Jaroměřickému za summu 40 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce 20 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Koudelka a Jan Zachariáše Macháčkového S R S A N.

Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového prodán jest ten podsedek požár Petrovi Hodoňskému za summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má po 1 zl a což na něm Šimon Jaroměřický zaplaceného měl, totiž 20 zl, ty jest jemu upustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] Jiřík Koblížek a Pavel Kunovský S.R.S.a N.
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Petr Hodoňský položil za ten gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 1 zl. Ty přijal Lukáš Vaňků.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Petr Hodonský položil za grunt peněz ročních a ty přijal Lukáš Vaňků 1 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Petr Hodonský položil za grunt a ty přijal Jan Dub na místě Lukáše Vaňkovýho 1 zl.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského co na tom gruntě náleželo ještě dopláceti, Petr Hodonský takové peníze, jakž se vynalezlo 12 zl, za ty jest jemu 6 zl [dal], kteréž přijal Lukáš Vaňků.
A tak Petr Hodonský má grunt zaplacený.
f 122b
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového a k němu přidaného prodal jest Petr Hodonský tento zvrchu psaný grunt zase za summu Janovi Šen[ovskému] 70 zl. Závdanku dal Petrovi Hodonskému Jan Šenovský 21 zl, ostatek summy při každých posudcích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za

placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Petr Hodonský a Jan Chmelař S R S a N.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového Jan Šenovský položil za gr[unt] 2 zl. Ty přijal Petr Hodonský.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Jan Šenovský položil za gr[unt] 2 zl. Ty přijal Petr Hodonský.
Letha 1642 za plesníka Jana Veselskýho Jan Šenovský položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 zl. Ty přijal Petr Hodonský.
Item položil peněz ročních 1 zl. Ten přijal plesník ut s[upr]a na dluh za šenk vinný na rathauz města Strážnice, kteréhožto Petr Hodonský po zběhnutí z téhož gr[untu] reštiroval.

Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského zemrouce Jan Šenovský, svrchu psaný grunt Martinovi Šenovskému i z loučkú za túž summu 70 zl, tak jak prve ukoupený byl, se prodává, platiti při posudcích ročně komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Dub a Jan Dvořák
S R S A N.