Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Margetě, dceři nebožt[íka] Urbana Vyšaty,

f 40a

náleží ještě mimo prvnější vyzdvižení od starších radějovských 122 zl ½ gr dodati 17 zl 13 gr 1 ½ den.
Na to jest jí vyšlejch při právě 5 zl 13 gr 1 ½ den a na Janovi Matouškovému jí náleží za krávy, koně a vůz 12 zl.
Těch 12 zl za tím Janem Matoušovým zadržalé zůstávají, jest povinen když mu se oznámí, je položiti.

Letha [15]94 položil Jan Matoušků za krávy, koně a vůz peněz zadržalejch 5 zl.
Více položil Jan Matoušků za svršky 2 zl.
Těch všech 7 zl vydány Margetě napřed psané.
Letha [15]95 vydáno z vyšlé spravedlnosti Margetě nahoře psané 5 zl 3 gr 1 ½ den.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového jakož náleželo Jírovi hrnčířovi do Strážnice po Markytě ut s[upr]a dluhu na Janovi Matoušovým 5 zl, takové peníze Jíra hrnčíř poněvadž jemu nebylo odkud zaplatiti, na přímluvu p[ana] Fridricha Tisty z Libštejna, ouředníka toho času na Strážnici, odpustil a na to se nikdá víc vztahovati nechce.