Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Jidáška

f 33a

Jest jich trý, Pavel, Anna, Barbora a Veronika macecha jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jejich toto:
Na podsedku Václava Kuchaře v Rybářské ulici 190 zl.
Vína za 28 zl.
Na vinohradě zaplaceného v Stračinku 25 zl.
Za všelijaké svšky prodané 31 zl 29 gr.
Summa všeho statku učiní 284 zl 29 gr.
Z toho zaplatceno dluhů všelijakých 100 zl 21 gr.
Sejmouc takové dluhy, zůstává čistého statku 184 zl 8 gr.
Dělíc tu summu na čtyry díly, dostane se na každý díl po
46 zl 2 gr.

Veronice, macoše těch si[rotků], vydáno na díl její:
Šatů ložných a svinutých za 11 zl.
Kotel k pálení pálenýho za 1 zl.
Sukni tykytovú za 9 zl.
Hotových peněz jí dáno 2 zl 18 gr.
Více podruhé jí dáno hotovýho 3 zl.
Summa což Veronika, macocha těch si[rotků], na díl svůj přijala, učiní 26 zl 18 gr.
Dodati se jí má na doplnění dílu jejího 19 zl 12 gr.

NB. Více přibylo těmto sirotkom samým kromě Veruny macochy jejich spravedlnosti v městě Pohořelicích 42 zl 25 gr. Ta jim jíti má od letha 1601 po 10 zl.
f 33b
Pavlovi, Anně a Barboře těm třem se každý[mu] zaplatiti má, neb oni na díly své nic nepřijali, po 46 zl.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 157 zl 12 gr.
Na to mají na podsedku Václava Kuchaře 160 zl.
Hotovejch býti má za rybáři strážnicskými 4 zl 14 gr.

Letha 1598 přijato z gruntu Mandaleny, manželky n[ebožtíka] Václava Kuchaře, 10 zl.
Z toho dáno Abrahamovi Holomku Židu dluhu, což se po rozdílu statku našlo 1 zl. Má se při vydání spravedlnosti ze všech dílů porážeti.
Z toho vydáno Veruně, mateři těch sirotkuo, na díl její
6 zl 10 gr 5 den. Actum za plesníka Jiříka Čechového.
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato od Mandaleny, manželky n[ebožtíka] Václava Kuchaře, za g[runt] 10 zl.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho na šaty i na vejpravu do cechu ševcovského 3 zl.
Více dáno jemu od výplaty šatů 1 zl.
Verušce vdově dáno na díl její 5 zl. A tak nemá již bráti až do letha 1602.

Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Václava Ptáka sládka za podsedek 10 zl.
Z toho dodáno ostatek dílu Veronice, macoše těch s[irotků], totiž 7 zl 23 gr 5 ½ den. A tak díl svůj zouplna docela vyzdvihla.
Pavlovi dáno z dílu jeho od učení řemesla 3 zl.
Též jemu dáno na šaty, aby vandroval, 3 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Václava Ptáka za grunt 5 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového přijato od Václava Ptáka lonské a letoší po 10 zl – 20 zl.
f 34a
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato z Pohořelic nápadu po Veruně, macoše těchto sirotků, 10 zl.
Dáno z nich poslu, co chodil pro ty peníze, a pís[aři] v Pohořelicích i ouřadu 17 gr 1 den.
Od Václava Ptáka sládka za grunt přijato 10 zl.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Maurice Kellera za grunt 5 zl.
Od Jana Ráčka přijato, které z Pohořelic vyzdvihl a za ním zůstávaly, 10 zl 25 gr. Ty přijala Anna na díl svůj.
Více přijala Anna na díl její 5 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přinešeno z Pohořelic ostatek spravedlnosti 5 zl. Přijal je Honz Holker tesař na díl Anny manželky své.
Od Maurice Kellera za grunt přijato 5 zl. Ty přijal Honz tesař na díl Anny manželky své.

Sečtení toho statku:
Anně náleží dílu otcovského i po Barboře, sestře její zemřelé, 58 zl. Na to jí náleží na Mauricovi Kellerovi na domě 42 zl 15 gr za Jeho [Mil]ost Pánem na dluhu 15 zl 15 gr.
Janovi též náleží dílu otcovského i po Barboře, sestře jeho zemřelé, 58 zl. Na to jemu náleží na Mauricovi Kellerovi na domě jeho 42 zl 15 gr a za Jeho [Mil]ost Pánem na dluhu 15 zl 15 gr.

Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky vydáno Janovi na díl jeho, který sou z statku n[ebožtíka] Barčáka a z statku n[ebožtíka] Martina Štočka vypůjčeny, 10 zl.
Od Maurice Kellera přijato za grunt 5 zl. Ty přijal Honz tesař.
f 34b
Letha 1611 za předního konšela plesníka Václava Koudelky přijato od Maurice Kellera za g[runt] 15 zl. Ty přijal Pavel na díl svůj k veselí svadebnímu.
Z důchodů Jeho [Mil]osti Páně vyšlé spravedlnosti na dluh panský přijato 15 zl 15 gr. Ty přijal Pavel na díl svůj a dáno je[mu] obilí.

Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Maurice Kellera za grunt 10 zl.
Z toho oplaceno s[irotkům] n[ebožtíka] Daniele Barčáka půjčených 7 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Štočka též oplaceno půjčených 3 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a zaplaceno dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem, co se po sirotcích zběhlých peněz hotových dostalo, a přijato 15 zl 15 gr.
Ty přijal Honz tesař z Evančic na díl Anny manželky své. A tak díl její zouplna a docela vyzdvihl.