Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[131] S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Tesaře

f 311a

Zůstalo po něm sirotků 5, Mikuláš, Anna, Kača, Zuzanna a Babuše.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 9 zaplaceného 29 zl.
Na půl achteli vinoh[radu] v hoře Gruntích zaplaceného 19 zl. Ten vinoh[rad] polovici drží Mikuláš a polovici Annka.
Summa statku 48 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Šimkovi Tesařovému do Strážnice za 3 m[ěřice] žita po 1 zl 15 gr učiní 4 zl 15 gr.
Mathoušovi sečkaři panskýmu 10 zl.
Matějovi Šimkovému 6 zl 15 gr.
Summa dluhův činí 21 zl.
Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 27 zl. Dělíc na pět dílů, dostane se po 5 zl 12 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1623 za fojta Martina Kašparového od Jana Kokše přijato jest peněz závdanku 7 zl 15 gr. Ty sou vydané z poručení p[ana] Tobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Strážnici, Mikulášovi sirotku na díl jeho.

NB. Při prodaji nadepsaného gruntu vyděláno jest na něm, jakž v registřích purgkrechtních zapsáno stojí, summy [kteráž se má tolikéž na svrchu psaných 5 dílů rozděliti] jmenovitě 20 zl.