Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[132] S[irotci] n[ebožtíka] Matějovi Morousovi

f 313a

K tomu statku jest sirotků dvý, Kateřina a Anna a matka jejich Zuzanna třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti a statku toto:
Podsedek shořelý 3 od konce, s roubanicemi třemi,
v Žadovci 1, v Šrancích koutek druhá a pod Hájem třetí v summě 100 zl.
Čtvrt roli neobseté na Strážnicku v summě 100 zl.
Půl achtele vinoh[radu] v hoře Telecinku s búdou, presem,
s dvěma káděmi v summě 100 zl.
Půl achtele vinohradu v Husí hoře zaplacený v sumě 110 zl.
Ten jest prodán Pavlovi Němčanskému za tu s[umu] ut s[upr]a. Závdanku dáti má 4 zl a platiti rok po roku po 4 zl.
Půl achtele vinoh[radu] v hoře Beraní zaplacený v summě 110 zl. Ten jest prodán Thobiášovi Kopřivovi za túž summu ut s[upr]a. Závdanku dáti má 6 zl a platiti má rok po roku po
6 zl.
Summa všeho statku učiní 510 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Pavlovi Tučkovi půjčených peněz 6 zl.
Bratru Janovi Cedronovi za 2 v[ědra] vína 12 zl.
Též jemu za 1 m[ěřici] rži 1 zl.
Summa dluhův učiní 19 zl.
Sejmouce dluhy, zůstává čistého statku 491 zl. Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na každý díl po 163 zl 20 gr.
f 313b
Toto každý na díl svůj přijímá:
Anna matka toto přijala:
Podsedek No 3 od konce shořelý se třema roubanicemi, jakž napřed psáno jest, v summě 100 zl.
Čtvrt roli neobseté na Strážnicku v summě 100 zl.
Půl achtele vinohradu v hoře Telecinku s búdou, presem a káděmi, jakož napřed ut s[upr]a, v summě 100 zl.
Summa, což na díl svůj přijala 300 zl.
Srazíce dílu svého 163 zl 20 gr, zůstane sirotkům dopláceti 136 zl 10 gr, placením počna při prvních Vánocích letha 1622 po 10 zl.

Příjem a vydání:
Od Thobiáše Kopřivy závdanku za vino[rad] v hoře Beraní přijato 6 zl.
Ty jsou vydány Martinovi Bendinskému na místě manželky jeho do st[atku] B[ratra] Jana Cedrona.