Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[133] S[irotci] n[ebožtíka] Jury Sovkového

f 316a

K tomu statku jest sirotek jeden, Kateřina a matka Kuna druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek 21 se třema rúbanicemi činžovými, jeden slove na Kotrčce, druhá v Strešňovci a třetí v Lipenským žlebě v summě 200 zl.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře Beraní s půl búdou, půl presem a 1 kádí v summě 90 zl.
Na vinohradě Jana Hrbatýho v hoře slove Gruntích peněz k doplacení povinných 94 zl, placením rok po roku, uroď se neb neuroď, po 6 zl.
Dluhu na Anně Prahanusce za vína, což nebožtík Jura Sovka jí 2 b[ečky] byl svěřil, každá bečka po 47 zl a na to dala
20 zl. Zůstává ještě doplatiti 74 zl.
Summa všeho statku učiní 458 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Janovi Auerfírovi 1 zl 12 gr.
Zůstává čistého statku 456 zl 18 gr.
Dělíc to na dva díly, dostane se na jeden díl 228 zl 9 gr.

Anna matka toto na svůj díl přijala:
Podsedek s roubanicemi, jakž napřed rozepsáno jest, ujala v summě 200 zl.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře Beraní, jakž také napřed rozepsáno jest, v summě 90 zl.
Summa toho, což na díl svůj přijímá, 290 zl.
Sejmouce s toho, což na její díl 220 zl 9 gr přijde, zůstane dopláceti sirotku 61 zl 21 gr, placením počna letha 1622 při Vánocích po 8 zl.
f 316b
Příjem a vydání:
Letha 1623 za fojta Martina Kašparového přijato jest od Anny Prahanusky za ty 2 bečky vína 60 zl.
A jakož jest ještě měla táž Anna Prahanuska za takové vína 14 zl doplatiti, takové peníze [poněvadž jsou jí týž vína od lidu vojenskýho vzaté a ona jich ničím neužila] jsou jí od Kuny vdovy pasírované. A tak jak těch 14 zl, tak tolikéž i těch ut s[upr]a 60 zl týž Kuně vdově na díl její připsány jsou.
Letha 1625 za fojta Martina Kašparového přijato jest od Jana Hrbatého za vinohrad v Gruntech 3 zl.