Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[136] S[tatek] n[ebožtíka] Ondry Pánka

f 320a

Neostalo žádných sirotkův.

Na gruntě 53 zaplaceného 94 zl 23 gr 4 den.
Dva vinohrady po půl achteli v hoře Telecincích s búdou, presem, káděmi zaplacený za 200 zl.
Roli Nivka v polích strážnických u Dubravky za 20 zl.
Loučka orací pod Kamennými doly za 15 zl.
Roubanice pod Veselou za 10 zl.
Roubanice v Sklenářích za 10 zl.
Roubanice v Střešňovci za 3 zl.
Nádavek za Hliníky za 12 zl.
Summa všeho toho statku 364 zl 23 gr 4 den.

K tomu statku právo má Urban Ambrů tímto spůsobem, že jest měl Zuzannu, vlastní sestru n[ebožtíka] Ondry Pánka, a táž Zuzanna manželka jeho přečkala živobytím téhož Ondru Pánka i dceru jeho Kateřinu, protož po tej Kateřině týž statek svrchu psaný jakožto na tetku vlastní připadl.