Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[137] S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Žákového

f 323a

Zůstalo po něm sirotků 3, Jíra, Anna, Zuzanna a Kateřina mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek [v počtu 53] a což na něm, i s tím, což k němu přináleží, zaplaceného jest našlo se za 177 zl 2 gr 3 ½ den.
Loučka u Kamenných dolů zaplacená za 10 zl.
Louka za salašem zaplacená za 15 zl.
Roubanice Ožvaldovská na Kotrčce za 20 zl.
Roubanice 2 v Žadovcích po 5 zl činí 10 zl.
Roubanice orací pod Veselou za 3 zl.
Štěpnice pod Bečínem za 4 zl.
Čtvrt roli na Strážnicku v sedlském poli zaplacená za
80 zl.
Čtvrt achtele vinohradu s boudou a jednou kadečkou v Beraní hoře zaplacený ve 100 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře slove Krajina a na něm zaplaceného mimo škodování podle prodaje učiněného, což dopláceti zůstává, totiž 42 zl.
Dobytka svinského 7 kusů v 7 zl.
Včel 15 klátův po 1 zl činí 12 zl 24 gr 5 den.
Summa všeho statku činí 480 zl 28 gr 1 ½ den.

Tito dluhové se nacházejí:
P[anu] Adamovi Šamberkovi do Lhoty Tvarožné 2 zl.
Na Vrbovce za dílo 9 zl. f 323b
Na Starou Tuří dluhu 2 zl.
Za podstavení roli na Strážnicku 10 zl.
Summa dluhův činí 23 zl.
Po zaplacení dluhův zůstává statku čistého za 457 zl 28 gr 1 ½ den. Rozdělíc tu summu na 4 díly, dostane se jednomu každému z nich po 114 zl 14 gr 3 den 1 víd.

Toto každý z nich na díl svůj přijímá:
Jíra syn:
Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře podle poručenství neb[ožtíka] otce v summě 100 zl.
Roubanice 12 v Žadovcích ve 10 zl.
Na vinohradě v hoře Beraní na doplnění dílu jeho vykázáno jemu 4 zl 14 gr 3 den 1 víd.
Summa, což Jíra na díl svůj přijímá, činí 114 zl 14 gr 3 den 1 víd.

Kateřina, mateř sirotkův těchto, mimo zaplacení všech dluhův napřed rozepsaných přijímá všecken ten ut s[upr]a statek a kromě vykázání dílu Jíry syna jejího, kteréhož v summě učiní 343 zl 13 gr 4 ½ den. Porazíc dílu svého 114 zl 14 gr 3 den 1 víd, zůstává dopláceti sirotkom dvěma, Anně a Zuzanně, 228 zl 29 gr 1 ½ den, placením každoročně počnouc 1631 letha po 6 zl až do vyplnění tej summy.