Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[138] S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Žákového

f 326a

Zůstalo po něm sirotkův 2, Jíra, Kateřina a Zuzanna mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt i s tím, což k němu přináleží za 100 zl.
Čtvrt roli na Strážnicku v sedlském poli za 100 zl.
Půl achtele vinohradu v Beraní hoře, kterýž jest Jírovi Branickému prodán za 90 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v hoře Fryzácích za 20 zl.
Summa všeho statku činí za 310 zl.

Na ten statek tito dluhové se našly:
P[anu] Martinovi Šaštínskému půjčených peněz na roli 16 zl.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Vachového za převzatý statek k doplácení ročně po 6 zl, zůstává ještě 107 zl 17 gr 5 den.
Summa dluhův činí 123 zl 17 gr 5 den.
Po sražení dluhův zůstává čistého statku za 186 zl 12 gr 2 den. Rozdělíc tu summu na tři díly, dostane se každému z nich po 62 zl 4 gr ½ den.

Toto každý na díl svůj přijímá:
Kateřina mateř:
Grunt se čtvrtí roli na Strážnicku, i s tím, což k tomu přináleží, v summě 200 zl.
Summa což přijímá 200 zl.
f 326b
Porazíc dílu svého 62 zl 4 gr ½ den, zůstává dopláceti za převzatý statek summy 137 zl 25 gr 6 ½ den, a to takto:
Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Vachového 107 zl 17 gr 5 den.
P[anu] Martinovi Šaštínskýmu dluhu 16 zl.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Žákového 14 zl 8 gr 1 ½ den.

Jíra syn přijímá:
Čtvrt achtele vinohradu v hoře Fryzácích za 20 zl.
Na vinohradě v Beraní hoře 42 zl 4 gr ½ den.
Summa, což Jíra dílu svého přijímá činí 62 zl 4 gr ½ den.

Kateřině dceři zanechává se:
Na vinohradě v hoře Beraní Jíry Branického 47 zl 25 gr 6 ½ den.
Zuzanna mateř, když se přední peníze do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Vachového vyplní, témuž sirotku doplatiti povinna bude področně 14 zl 8 gr 1 ½ den.
Summa, což se Kateřině sirotku malému na díl její zanechává, činí 62 zl 4 gr 1 den.