Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

139 Sirotci nebožtíka Jíry Baťovýho

f 302a
Letha [15]96

Jest jich dvý: Manda, Kateřina a mateř Lida třetí.
Ti s[irotci] sou malí a při mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Krejčího 6 R. Ty se jim od letha [15]96 pokládati mají.
Více jim náleží na gruntě 49 na Závodí 7 R 15 ½ gr.
Více jim náleží vinohrádek nad Starou horou, kterejž mateř jejich drží zaplacenej, ten matka do zrostu sirotčího užívati má.

Letha nahoře psaného [15]96 přijato z gruntu Jana Krejčího 2 R.
Z toho dáno Lidě na díl její 15 gr.
A Martinovi Šubelovi za dluh nebožt[íka] Jíry Baťovýho dáno 15 gr.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Krejčího 2 R.
Leta [15]98 přijato z gruntu Jana Krejčího 2 R.
Letha [15[99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Krejčího za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Juráka do Javorníka, neb sou do tohoto statku přeplaceny.
Z dílu Lidy, mateře těchto sirotků, vydáno Kateřině za krávu, kterou matka za sebou měla a potom umřela, hotových peněz 2 R 25 gr 1 den.
A tak díl její zouplna vydán.