Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[139] S[irotci] n[ebožtíka] Martina Kašpárka

f 328a

Jest sirotků k tomu statku 2, Mikuláš, Martin a Kateřina macocha jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na věcech níže psaných těchto:
Na podsedku v počtu 3 i z rolí k němu přináležející zaplaceného 100 zl.
Na podsedku 44, kteréhož nyní Jíra Zátopík v držení jest, dobírati 57 zl 19 gr 3 ½ den.
Půl achtele vinohradu v Husí hoře Menšíkovský 80 zl.
Item achtel vinohradu v Telecí hoře z boudou zaplacené v 200 zl.
Item v Telecí hoře půl achtele vinohradu židovského, co na něm zaplaceno, totiž 108 zl.
Na kostelovém vinohradě v Baraní hoře področně ještě dobírati po 2 zl - 9 zl.
Na vinohradě Jana Dětkovým v Nepřejově 34 zl 15 gr.
Půl čtvrti roli na Strážnicku zaplacená v 50 zl.
Item na roli Gergelovský [na ni se ještě 18 zl platiti má] zaplaceno 22 zl.
Dva koně za 22 zl.
Tři krávy za 15 zl.
Svinského dobytka dle šacunku za 4 zl.
Vůz, pluh, bránu a jinší věci za 12 zl.
Za obcí městské strážnické zůstává spravedlnosti po n[ebožce] Kateřiny Kavkové, manželce n[ebožtíka] Martina Kašpárka, dle výtahu dobírati 137 zl 26 gr 5 ½ den.
N[ebožtík] Bernart Patulínský slíbil za svého strejce za koně v 9 zl 12 gr 6 den.
Summa všeho toho statku činí 857 zl 14 gr 5 den.

f 328b
Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Do důchodu JM starého restu 28 zl 19 gr 3 ½ den.
Item do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Morúsa za převzatý statek na vinohradě v Telecinku, kteréhož v držení jest Mikuláš Mlynář, strejc Cibulkové, zaplac[ených] 8 zl 14 gr 2 den ½ hal.
Knězi od pohřbu n[ebožtíka] Martina Kašpárka dáno 4 zl.
Za 12 loket mezulánu na hazuku po 15 kr – 2 zl 17 gr 1 den.
Za pět loket plátna na košili 1 zl 2 gr 1 den.
Za tři desky na truhlu po 10 kr - 12 gr 6 den.
Žákům od spívání při pohřbu 25 gr 5 den.
Jírovi Zátopíkovi za víno 4 zl.
Janovi Zerzavému dluhu 10 zl.
Kovářovi za všelijakého dílo 2 zl.
Beščáčkovi pacholku služby 8 zl.
Řezníkovi za rozdílně vzaté maso 4 zl.
Od udělání hynšta a hlavice v búdě dáno 12 zl.

Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Vnučka za polovice krajinu vinohradu v hoře Mrhoních, co n[ebožka] Kateřina Kavkova, manželka n[ebožtíka] Martina Kašpárka, mimo svůj podíl převzala a nezaplatila, totiž 21 zl 15 gr.
Panu ouředníkovi od spravování statku accidenci 12 zl 14 gr.
Písaři jeho accidenci 7 zl 4 gr.
Summa všech dluhů, které se z toho statku zaplatiti mají, 127 zl 5 gr 1 den ½ hal.

N[ebožtík] Martin Kašpárků poručil přede všemi díly Aničce dceře své jednu krávu, která se ani do podílu nepotahuje, nýbrž Kateřině matce její za opatrování téhož sirotka se taková [mimo podílu] zanechává.
Item Aničce, manželce Pavla Bukovskýho, jednu jalovici.

Tehdy zůstane čistého statku k rozdělení 730 zl 8 gr
6 ½ den. Dělíc to na tři díly, přijde na každý díl 240 zl
12 gr 6 den 1 hal, kromě 1 hal mimo dílův zbývá, který se již na tři díly rozděliti nemohl.
f 329a
Kateřina, macocha sirotkův ut s[upr]a, přijímá na díl svůj věci tyto:
Předkem se jí mimo její podíl zanechává jedna kráva, která byla n[ebožce] Aničce předkem poručena z příčiny tej, že ona byla téhož sirotka od zemřití n[eboštíka] Martina Kašpárka až do smrti její ochránila a chovala.
Na podsedku z rolí k němu přináležející v počtu 3 v Radějově dobírati 15 zl.
Item na podsedku 43, kterého Jíra Zátopa drží 11 zl.
Půl achtele vinohradu v Telecí hoře z půl boudou 100 zl.
Item na půl achteli vinohradu v Telecí hoře židovským, co na něm zaplaceno, totiž 108 zl.
Item půl čtvrti roli na Strážnicku zaplacená v 50 zl.
Item na roli Gergelovskej co na ní zaplaceno 18 zl.
Item dva koně v 22 zl.
Item tři krávy za 15 zl.
Item vepře čtyři ve 4 zl.
Vůz, pluh, brána a jinší věci k tomu přináležející za
12 zl.
Dluhu za ouřadem města Strážnice po n[ebožce] Kateřině Kavkové, manželce n[ebožtíka] Martina Kašpárka, na díl její se vykazuje 41 zl 26 gr 5 ½ den.
Nebožtík Bernart Patulínský slíbil na místě svého strejce za koňa v 3 zl 4 gr 2 den.
Summa, co Kateřina, macocha sirotkův ut s[upr]a, na díl svůj přijímá 400 zl 1 gr ½ den.

Srazíce sobě z toho dílu svého, totiž 243 zl 12 gr 6 den
1 ½ hal, tehdy přijde Kateřině ut s[upr]a sirotkům nadepsaným a jinší dluhy področně při posudcích po 6 zl splacovati summy 196 zl 18 gr 1 ½ den.
f 329b
Mikuláš sirotek přijímá na díl svůj věci tyto:
Na podsedku Jiříka Zátopíka zaplaceného dobírati 46 zl
19 gr 3 ½ den.
Na vinohradě v Beraní hoře, a jeho nyní Jan Košila v držení jest, področně dobírati 9 zl.
Půl achtele vinohradu v Husí hoře zaplace[ého] v 80 zl.
Na vinohradě Nepřejově, kteréhož nyní Jan Dětkův v držení jest, dobírati 34 zl 15 gr.
Dluhu za obcí městské strážnické po n[ebožce] Kateřině, matce vlastní jeho, 53 zl.
N[ebožtík] Bernart Patulínský slíbil na místě strejce svého za koňa v 3 zl 4 gr 2 den.
Dluhu na Kateřině macoše své, co jemu področně při posudcích po 3 zl spláceti má, 17 zl 4 gr 1 den ½ hal.
Summa, co Mikuláš sirotek na díl svůj přijímá 243 zl 12 gr 6 den 3 ½ hal.
A tak má sobě díl svůj zouplna a docela vykázaný.

Martin sirotek přijímá na díl svůj věci tyto:
Na podsedku z rolima k němu přináležejícími v počtu 3 dobírati 95 zl.
Půl achtele vinohradu s půl búdú a presem v 100 zl.
Dluhu za obcí městské po n[ebožce] Kateřině Kavkové, mateři vlastní jeho, 43 zl.
N[ebožtík] Bernart Patulínský slíbil na místě strejce svého za koňa v 3 zl 4 gr 2 den.
Dluhu na Kateřině macoše jeho, co jemu področně při posudcích po 3 zl splacovati má, summy 2 zl 8 gr 4 den.
Summa, co Martin sirotek na díl svůj přijímá 243 zl 12 gr 6 den 1 ½ hal.
A tak má ten sirotek ut s[upr]a díl svůj docela sobě vykázaný.
f 330a
Příjem a vydání:
Letha 1642 za purgkmistra strážnického Martina Mráza od obci strážnické do toho statku a na díl Kateřinin ut s[upr]a přijato 18 zl.
Z toho p[anu] ouředníkovi a písaři accidenci od spravování toho statku dáno 18 zl.
Item od Kateřiny macoše ut s[upr]a přijato na splacení dluhův peněz 48 zl 27 gr 6 den.
Z toho knězi od pohřbu dáno 4 zl.
Za 12 loket mezulánu na hazuku po 15 kr 2 zl 7 gr 1 den.
Za 5 loket plátna na košili 3 zl 2 gr 1 den.
Za 3 desky na truhlu po 10 kr dáno 12 gr 6 den.

Žákům od spívání při pohřbu 25 gr 5 den.
Jírovi Zátopíkovi za víno 4 zl.
Janovi Zerzavému dluhu zaplaceno 10 zl.
Kovářovi za všelijaké dílo 2 zl.
Beščákovi pacholku služby dáno 8 zl.
Řezníkovi za rozdílně vzaté maso 4 zl.
Od děkání hynšta a klanice v búdě dáno 12 zl.

________________________________________________________

Kniha sirotčí z Radějova, Moravský zemský archiv v Brně,
fond C 7, č.380.
Přepsal PhDr.Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, červen 2004.