Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Dům Jakuba Bernarta Opavského

f 31a

Leta Páně 1582 podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 53 nadepsaný Jakub Bernart má duom svůj po nebožt[íku] Honzovi Preysovi zůstalý v summě položený ve 400 zl, na kderýž jest s poraženým dílem Kateřiny manželky svej do leta [15]94 vyplnil 372 zl. A tak ještě leta [15]95 při Vánocích doplniti má ostatních 28 zl.

Letha 1595 Jakub Bernart položil za duom svůj peněz purgkrechtních 28 zl. A tak duom svůj zaplacenej a v ničemž nezávadnej má.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.