Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunt Jana Hospodáře

f 131a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purgkrechtních v listu 67 nadepsaný Jan Hospodář koupil ten grunt za 200 zl. Na tu summu vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních až do leta [15]94 75 zl a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 10 zl dopláceti zůstává summy 125 zl. Ta summy náleží sirot[kům] nebožt[íka] Mikuláše Zelenky ševce. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Mikuláš Tkadlců, Tobiáš Strejčků, David Labra, Jan Vápeník a Daniel Bellů S R S N.
Letha 1595 položil Jan Hospodář za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 položil Jan Hospodář za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Leta [15]97 položil Jan Hospodář za grunt svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1598 položil Jan Hospodář za grunt svuoj peněz purgktrechtních 10 zl. Act[um] za plesníka Jiříka Čechového.
Leta [15]99 za plesníka Jiříka Čechového položil Jan Hospodář za grunt svůj 10 zl.
f 131b
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Hospodář za grunt svůj 10 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Hospodář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky 10 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Hospodář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky 10 zl.
Letha 1603 za plesníka Matěje Koudelky položil Jan Hospodář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky 10 zl.
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta puštěno od pana ouředníka Jírovi Chmelkovi, aby platil toliko po 5 zl.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Jíra Chmelek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky
5 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Jíra Chmelek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky
5 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Jíra Chmelek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky
5 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Jíra Chmelek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky
5 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Zachariáš Macháčků, náměstek n[ebožtíka] Jíry Chmeláka, za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky 5 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Zachariáš Macháčků, náměstek n[ebožtíka] Jíry Chmeláka, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky 5 zl.

Jakož Zachariáš Macháčků zůstával ještě za grunt dopláceti 10 zl, ty jest jemu Pavel Červenka, nápad[ník] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky, za hotových 5 zl prodal a tak tu nic nemá. A Zachariáš Macháčků má již grunt zouplna zaplacený.
f 132a
Letha 1615 za plesníka Floriána Fitoule při rozdílu statku po neb[ožtíku] Zachariášovi Macháčkovým Jan syn jeho ujal podsedek napřed psaný s jednou štěpnicí za pivovarem v summě 180 zl, kterouž summu jest sobě na díle svém porazil. A tak má týž grunt zouplna a docela zaplacenej. Odevzdáno jemu to za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav Koudelka a Jan Curyk
S.R.S.A N.
Pusté

Leta 1628 za plesníka Vácslava Lipnickýho Jan Zachariáše Macháčkového prodal ten podsedek napřed psaný Ondrovi Zedníkovi za summu 10 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce
7 zl, ostatek summy platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Blažej Sedlář, Beneš Vlach S.R.S.N.
Leta 1629 za plesníka Václava Lipnického Ondřej Zedník za podsedek ut s[upr]a položil 1 zl. Ten přijal Jan Zachariáše Macháčkového.

Leta 1630 za plesníka ut s[upr]a Ondřej Zedník prodal ten podsedek ut s[upr]a s povolením pana ouředníka strážnicského Adamovi Tesařovému z Lideřovic za summu 50 zl. Závdanku dal jemu 8 zl, ostatek summy platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Mikuláš Lipovský a Jan Dub
S.R.S.a N.
Leta 1631 za plesníka Jana Macháčkového Adam Tesařů položil za gr[unt] Janovi Macháčkovému 1 zl.
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnicského Adam Tesařů položil za gr[unt] Janovi Macháčkovému 2 zl. Z těch 2 zl Ondra Zedník na vydělané peníze přijal 1 zl.
f 132b
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Adam Tesařů položil za gr[unt] Janovi Macháčkovému 1 zl a Ondrovi Zedníkovi na vydělané peníze 1 zl.
Leta 1634 za plesníka Václava Lipenského Adam Tesařů položil za grunt Janovi Macháčkovému 1 zl a Ondrovi Zedníkovi na vydělaný peníze 1 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Adam Tesařů položil za grunt Janovi Macháčkovému 1 zl a Ondrovi Zedníkovi na vydělání peněz 1 zl.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Adam Tesařů položil za grunt Janovi Macháčkovému 1 zl a manželce neboštíka Ondry Zedníka do městečka Velikej 2 zl.

Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipnického Adam Tesařů položil za grunt Janovi Macháčkovému a manželce Bětě na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Zedníka 2 zl. Běta přijala 1 zl a Jan Macháčků 1 zl.
A tak Jan Macháčků na tom gruntě nic nemá.
Leta Páně 1638 za plesníka Václava Lipenského Adam Tesařů položil za grunt peněz 1 zl 15 gr na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Zedníka. A ty zůstávají za plesníkem, Ondry Eliášového má z nich odpovídati.
Leta 1639 za plesníka Ondry Eliášového Adam Tesařů položil za grunt peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty jest přijal Ondra Eliášů na s[irotky] n[ebožtíka] Ondřeje Zedníka. Ty jsou vydány Bětě, manželce neboštíka Ondra Zedníka na díl její 1 zl 15 gr.
f 133a
Letha 1640 za Jana Macháčkového Adam Tesařů položil za grunt svůj ročních peněz 1 zl 15 gr. Ty přijal Jan Macháčků na s[irotky] n[ebožtíka] Ondřeje Zednaíka.
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Adam Tesařů položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 zl. Ty přijala Dorotha a Jan, s[irotci] n[ebožtíka] Ondry Zedníka, každý po 1 zl.

Letha 1646 za plesníka Jana Veselskýho tak jakož Adam Tesař maje sobě grunth koupený a postoupený od Ondřeje Zedníka, po smrti pak jeho prodán jest týž grunt od urozeného a statečného rytíře pana Jana Klug[a] z Ehrenwaldu, ouředlníka panství strážnického, Václavovi Pekaři za summu 50 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukoj[mě] za placení a opravu gruntu i povinnosti panské i obecní podstavuje Martina Straku a Jiříka Pokornýho S.R.N.
Letha Páně 1653 za plesníka Václava Měšťánka Václav Pekař položil za grunt 1 zl. Ten přijali nápadníci Dorota a Jan n[ebožtíka] Ondry Zedníka.