Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Sirotci neboštíka Jana Tuhýho

f 40
Jest jich trý, Václav, Jíra, Anna a Markéta mateř jejich štvrtá. Ti sirotci všickni tři při otčímovi a mateři svej zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Kundráta
103 zl 15 gr. Na to mají při právě 15 gr a ostatek se jim platiti má letha [15]96 při Vánocích 1 zl a letha [15]97 1 zl a od letha [15]98 po 8 zl až do vyplnění výš psané summy.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Kuní, kterejž Jíra Kundratů, otčím těch sirot[ků] drží, 8 zl 15 gr. Ty jim jíti mají, když obec kněždubská nejprve s téhož vinohradu po 4 zl 60 zl vyzdvihnou, též po 4 zl.
Summa všeho 111 zl 15 gr.
Dluhuov jestliže se co najde, mají se do těchto register poznamenati a s tej summy zaplatiti.
Item Danielovi Židu dluhu 8 zl 15 gr.
Více co těm sirotkům v Malé Vrbce náleží, to se má vyhledati, který vyhledajíce do těchto register poznamenati.
f 40
Též se z toho statku Izákovi Polákovi Židu dáti a zaplatiti má 3 zl.
Dobrušovi Židu též dluhu se našlo, které se z dílu mateři zaplatiti mají 8 zl 7 ½ gr.

Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Hanáka peněz 2 zl. Ty sou dány Izákovi Polákovi Židu.
Letha 1597 přijato z gruntu Jana Hanáka peněz 2 zl. Z toho dáno Janovi Horáčkovi z dílu Václavového od učení řemesla
4 zl.

Letha 1598 přijato z gruntu Mikuláše Břice 5 zl.
Z toho dáno z dílu Markéty mateře jejich dluhu Mikulášovi Břicovi 2 zl.
Jírovi dáno na díl jeho 1 zl 15 gr.
A Davidovi Židu na dluh n[ebožtíka] Daniele Žida 1 zl
15 gr.
Více dáno Jírovi z vyšlé spravedlnosti 15 gr.

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Mikuláše Břice za grunt 5 zl.
Z toho dáno ostatek dluhu Izákovi Polákovi 1 zl.
Dobrušovi Židu na dluh dáno 2 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Mikuláše Břice za grunt 5 zl.
Z toho dáno Davidovi Holomkovi na dluh Daniele Žida 2 ½ zl.
Dobrušovi Židu též dáno 2 zl 15 gr.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato za grunt od Jíry Buchty na místě Břicovým 1 ½ zl. Ty sou vydány nápadníkům Holomkovým na dluh.
NB. Jakož Václavovi náleží dovzíti dílu jeho mimo prvnější vyzdvižení summy 59 zl, ty připadly na Dorotu Navrátilku manželku jeho, poněvadž jí díl tento na smlúvách svadebních zavázal a nemajíc dítek s ní zemřel.

Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Buchty za grunt 2 zl. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
f 41
Letha 1603 za fojta Martina Pukového jakož Jírovi sirotku náleží dovzíti dílu jeho 19 zl, takové peníze prodal Jírovi Hoštíkovi za hotových 3 zl 15 gr. A tak díl svůj vyzdvihl.

Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Buchty za g[runt] 5 zl.
A zkoupil od Jíry Smolky, manžela Doroty Navrátilky, které jí náležely po Václavovi, 19 zl za hotových peněz 2 zl 7 ½ gr. A tak Dorota Navrátilka ani Václav tu nic nemají.
Markytě mateři dáno na díl její 1 zl 20 gr.
Z dílu Jírového dáno Košíkovi 1 zl 20 gr.