Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Koželuha

f 36a

Jest k tomu statku sirotkuo patero, zejména Lukáš, Jan, Dorota, Anka, Eliška a Zuzanna mateř jejich šestá.
Náleží jim na gruntě Filipa Hoškového, kterýž jemu prodán jest, summy 50 zl.
Z toho se sráží dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, což do cechu ševcovského dlužen zuostal, 2 zl 18 gr.
A tak zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův k rozdělení 47 zl 12 gr.
To dělíc na 6 díluo, přijde každýmu na díl jeho po 7 zl
27 gr.
O jiné více spravedlnosti, aby kde míti měli, věděti se nemůže.
Z toho podsedku Filipa Hoškového má jim jíti při každých Vánocích od leta 1599 po 5 zl, jakž při tom gruntě zapsáno jest.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato závd[anku] za grunt od Filipa Hoškového 5 zl. Z toho dáno dluhu do cechu ševcovského 2 zl 18 gr, písaři od vkladu statku dáno 12 gr.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Filipa za grunt 5 zl. Z toho dáno Zachovi Bílkovýmu dluhu za neboštíka otce jejich 1 zl a Jurkovi Ševci 11 ½ gr.
f 36b
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Filipa Hoškového za grunt 4 zl.
Janovi dáno na díl jeho na závdanek gruntu 7 zl.
Též Anně dáno na díl její 2 zl 18 ½ gr.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Filipa Hoškového za grunt 1 zl. Ten jest vydán Elišce Sokolce na díl její.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového přijato od Filipa Hoškového za grunt 5 zl. Ty přijal Eliáš Sokol na díl Elišky manželky své.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Filipa Hoškového za grunt 5 zl. Z toho dáno Anně na díl její 2 zl
11 ½ gr.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Mikuláše Vodáka za grunt na místě Filipa Hoškového 1 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od Mikuláše Vodáka za grunt 1 zl. Ten jest vydán Lukášovi na díl jeho.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky přijato od Mikuláše Vodáka za grunt 1 zl. Ten přijal Lukáš na díl svůj.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Mikuláše Vodáka za grunt 1 zl. Ten přijal Lukáš na díl svůj.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Mikuláše Vodáka za grunt 1 zl. Přijala jej Anna na díl svůj.

Letha 1613 za plesníka ut s[upra] přijato od Mikuláše Vodáka za grunt 1 zl. Ten přijal Lukáš na díl svůj.
Podle bedlivého vyhledání náleží Lukášovi i po sestrách jeho zemřelých ještě od letha 1614 k vyzdvihování 10 zl 11 gr 5 den.
Anně týmž spůsobem náleží 7 zl 6 gr 5 den.
Na to mají na gruntě Mikuláše Vodáka 14 zl.
A za Jeho [Mil]ost Pánem vyšlejch 3 zl 18 gr 3 ½ den.
f 37a
Téhož letha a za plesníka ut s[upra] přijato z důchodův panských na dluh Jeho [Mil]osti Páně vyšlé spravedlnosti 3 zl 18 gr 3 ½ den. Ty jsou vydány Lukášovi na díl jeho a dáno jemu za ten dluh 6 m[ěřic] pšenice.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule od Mikuláše Vodáka za grunt přijato 1 zl. Z toho přijal Lukáš na díl svůj 15 gr a Anna přijala na díl svůj 15 gr.
Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule od Mikuláše Vodáka přijato 1 zl. Z toho přijal Lukáš Vaňků na díl svůj 15 gr a Anna přijala na díl svůj 15 gr.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule od Mikuláše Vodáka za grunt přijato peněz ročních 1 zl. Z toho dáno Lukášovi Vaňkovému 15 gr a Anně sestře jeho vydáno 15 gr.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody od Mikuláše Vodáka přijato za grunt a říku peněz ročních 1 zl. Dáno Lukášovi Vaňkovému 15 zl a Anně sestře jeho na předměstí 15 gr.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od Šimona Jaroměřického na místě Mikuláše Vodáka přijato za grunt 1 zl. Dáno z toho Lukášovi Vaňkovému 15 gr a sestře jeho Anně Ambrožové též 15 gr.