Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Vaška Pračkového

f 109a

Letha Páně 1592 Vašek Ondry Pračkového koupil jest grunth s půl lánem roli od Matěje Pišťáka za 60 zl. Téhož letha vejš psaného položil Vašek Matějovi Pišťákovi závdanku 4 zl.
Letha [15]93 položil Vašek 3 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má po 3 zl 53 zl osobám níže psaným, a to takto:
Item sirot[kům] nebož[tíka] Jana Hudečka náleží 13 zl 5 gr 2 den. Ty jim, jakž vejše dotčeno j[es]t, od letha [15]94 po 3 zl až do vyplnění summy jejich pořadně jíti mají.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Ambry Čapkového náleží 31 zl 24 gr 5 den. Ty jim jíti mají, když sirot[ci] nebož[tíka] Jana Hudečka svou spravedlnost vyberou, též po 3 zl.
Item Matějovi Pišťákovi též náleží poslední peníze 8 zl. Ty jemu též po 3 zl jíti mají.
f 109b
Letha [15]93 a [15]94 položil Vašek napřed psaný dvojích peněz purgkrechtních 3 zl – 6 zl.
Letha [15]95 položil Vašek za grunth půl peněz 1 ½ zl a ostatek o s[va]tým Václavě letha 96 položiti má.
Letha [15]96 položil Vašek za grunth peněz purgkrechtních 3 zl.
Jakož jest Matějovi Hudečkovi na tom gruntě náleželo peněz posledních 8 zl, takové peníze jest Vaškovi Hudečkovi prodal.
A tak tu více nic nemá.
Leta [15]97 položil Vašek za grunt svůj 3 zl s[irotkům] n[ebožtíka] Ambry Čapka.
Leta [15]98 položil Vašek Praštků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ambry Čapkového 3 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Mackovi Pišťákovi na posledních peněz 8 zl, takové peníze týž Macek Pišťák Vaškovi pustil Pračkovýmu. A tak na tom gruntě nic míti nebude.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Vašek Pračků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ambry Čapkové[ho] 3 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky [položil] Vašek Praštků za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ambry Čapkové[ho] 3 zl.

Letha 1602 za fojta Jana Tomkového fojt a starší prodali grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, s polovicí osetí a jiným hospodářstvím, což k němu náleží, Petrovi Dvořákovi za sumu 120 zl. Závdanku dal Petr Dvořák
12 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pěnice, Petr Hrubých, Jíra Smutný, Vašek Výskoků, Jíra Urbánků, Jíra Vávry Pěnicového S R S A N.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Petr Dvořák za grunt ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Ambry Čapkového
2 zl.

f 110a
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Petr Dvořák z gruntu zběhl, ouřad prodali jej s půl lánem roli Melicharovi Hranickýmu za sumu 111 zl 9 gr 5 den bez závdanku a platiti má ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů, Jan Pavlíků, Bartoň Martinků, Vašek Krejčířů S.R.S.N.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár svrchu psaný s půl lánem roli Vítkovi Hoškovému bez závdanku za sumu 24 zl, platiti má od letha 1616 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Novák, Matěj Starý SRSAN.
Leta 1616 za fojta Martina Pavlových jakož náleželo Mackovi Hladnému po manželce jeho Zuzanně 5 zl 12 gr 6 den, ty jest prodal Vítkovi Hoškovému za hotových 20 gr. A tak již nebude týž Macek Hladný tu nic více míti.

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od téhož gruntu svrchu psaného půl lánu roli Martinovi Šulíkovému za 12 zl. Má za ni platiti po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Martin Tihléř a Jíra Novák R.S.

Pusté