Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Plesníkového

f 38a

K tomu statku jest Anna, Jan, Daniel a Anna macocha jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti z register starých sirotčích z listu 41 a 42, jakž níže poznamenáno jest, toto:
Podsedek s řekou za 100 zl.
Štěpnice horní za 150 zl.
Achtel vinohradu v Šdtamfátě za 200 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Teplé za 100 zl.
Peněz hotových na všelijaké minci 140 zl.
Dluhů z lidí zvyupomínáno 130 zl.
Za víno prodané utrženo 69 zl.
Summa toho všeho statku učiní 889 zl.
Z toho dluhuo rozličných zplaceno 41 zl 14 gr.
Zuostává čistého statku k rozdělení mimo ty dluhy 847 zl
16 gr.
To dělíc na 4 díly, přijde na každého po 211 zl 26 ½ gr.

Anna vdova přijala podsedek z řekou a z vinohradem v Teplé hoře za 200 zl.
Štěpnici horní za 150 zl.
Dvě bečky vína po 9 zl za 18 zl.
Peněz hotových 50 zl.
Summa toho, což ona na díl svůj přijala, 418 zl.
Přejímá přes svůj díl více o 206 zl 3 ½ gr. Ty jest Eliáš Rybář manžel její zaplatil a tak nic dlužen není.
f 38b
Anně sirotku náleží dílu otcovského i po Janovi a Danielovi, bratřích její[ch] zemřelých, summy všecký 616 zl
16 gr 6 ½ den.
Na to přijala toto zejména:
Achtel vinohradu v Štamfátě za 200 zl.
Štěpnici od Burše Jarošového koupenou za 60 zl.
Dluhu na Mojžíšovi Danielové[m] synu 4 zl.
Letha [15]98 za plesníka Jíry Čechového dáno Anně na díl její hotových peněz 100 zl.
Letha [15]99 za téhož plesníka dáno Tomášovi Baštovi na díl Anny manželky jeho 157 zl 15 gr.
Téhož letha a za téhož plesníka též dáno Tomášovi hotových peněz 15 zl 1 gr 6 ½ den.
A dva mty pšenice je[mu] dáno z důchodův panských dluhu panského, což Anně manželce jeho povinovat býti ráčil, za
80 zl.
Summa toho všeho vydání učiní 616 zl 16 gr 6 ½ den.

A tak táž Anna a Tomáš manžel její zouplna a docela spravedlnost svou vyzdvihli.