Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Sirot[ek] neboštíka Brychty Tumihrajova

f 48a

Jest jedna, Dorota, ta v Radějově s vůlí Jeho Milosti Páně slouží.
Vyhledalo se jí spravedlnosti:
Ze mlejna Jakuba Mlynáře.
Též vzaty všecky věci Martinovi Vachalcovi, otčímu toho sirotka prodané, za kteréž majíce tomu sirotku platiti, na mlejně toho zanechal, čtouce vyplacenou spravedlnost neboštíka otce téhož sirotka a výdělek na tom mlejně 43 zl 22 ½ gr.
Na to jest témuž sirot[ku] položeno do letha [15]91 12 zl a od letha 1592 ještě tomu sirot[ku] s toho mlejna se dopláceti má 31 zl 22 ½ gr.
Na to položeno letha [15]92 2 zl.
Letha 1593 při Vánocích přijato od Jakuba Mlynáře 5 zl a od letha 1594 pořadně s toho mlejnu se pokládati má 5 zl.
Více tomu sirotku samému náleží peněz z městečka Lhoty Veselské na hotově přijatých do letha [15]91 35 zl 22 gr.
A mimo toho jest tam dopláceti, co na to zadrželých, ouřad se mají na to vyptati, vyptajíce se, do těchto register sirot[čích] dáti poznamenati.

Letha [15]94 přijato od Jakuba Mlynáře za mlejn peněz, kteréž do truhlice vložené 8 zl.
Letha [15]95 přijato od Jakuba Mlynáře za mlejn jeho 5 zl.
Dorotě dáno na díl její z vyšlé spravedlnosti 5 zl.
f 48b
Letha [15]96 přijato od Mlynáře na mlejn peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]97 přijato od Jakuba Mlynáře za mlejn 5 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Letha 1598 přijato od Jakuba Mlynáře za mlejn 3 zl 22 ½ gr ostatních peněz. A tak těm s[irotkům] doplaceno.
Dorotě na díl její vydáno z hotových peněz 21 zl 22 ½ gr.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka dáno Dorotě na díl její z peněz, kteréž se po s[irotcích] zběhlých J.M.Pánu dostaly na dluh panský 10 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato z důchodův panských vyšlé spravedlnosti, která za¨n[ebožtíkem] Jeho Milost Pánem na dluhu byla 37 zl 22 gr 2 den. Ty přijal muž Dorotin na díl její.
A tak ona svou spravedlnost zouplna vyzdvihla.