Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunt Lukáše Kutějkového

f 151a

Letha Páně 1581 podle zápisu knih starých sirotčích v listu 36 nadepsaný Lukáš Kutějka koupil ten grunt z říkou a jinejmi statkem zůstalým po nebožtí[ku] Martinovi Barčákovém za summu 65 zl. Kderoužto summu i s poražením dílu Anky ženy své vyplnil všecku zouplna a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka rybáři strážnicští prodali podsedek požár s říkou, zůstalý po neb[ožtíku] Lukášovi Kutějkovým, též s roubanicí za zámkem Mathoušovi Chroustovýmu za summu 48 zl bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Koudelka, Jíra Tejnecký, Jan Fitoule S.R.S.A N.
Ta summa všecka náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Rybáře.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Matouš Chrúst za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Rybáře 1 zl
15 gr.

Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky prodali trybáři podsedek ut s[upr]a s řekou a pasekami, s roubanicí za zámkem a jiným k tomu příslušenstvím Petrovi Žilkovi za summu 80 zl bez závdanku, platiti má, když se bude psáti letha 1615, po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu i povinnosti J.M.Páně Adam Čudek, Šimek Hrázný S.R.S.N.
f 151b
Letha Páně 1613 za plesníka Václava Koudelky z dovolením pana ouředníka prodán grunt ut s[upr]a z řekou a roubanicí za zámkem, z kterého Petr Žilka ušel, Janovi Jelénkovi za summu 80 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení Staněk Opavský, Pavel Pikhart S.R.S.N.
Letha Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Jan Jelínek položil za gr[unt] 3 zl. Ty sou odvedené do s[tatku] n[ebožtíka] Lukáše Rybáře.

Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho s povolením pana ouředníka prodán jest ten grunt požár po nebo[žtíku] Janovi Jelínkovi zůstalý Staňovi Opavskýmu bez závdanku za summu
77 zl, platiti má ročně po 2 zl. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Václav Peřina a Pavel Slováček S.R.S.a N.

Letha 1628 za plesníka Vácslava Lipnicského po smrti Staně Opavského s povolením pana ouředníka prodán jest ten grunt požár s řekami Janovi Veselskému za 77 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Mikuláš Tichý a Vácslav Peřina S.R.S.a N.

Leta 1629 za plesníka Václava Lipnického Jan Veselský ušel pryč a ten požár i s řekami s povolením pana ouředníka strážnického prodán jest Ondrovi Eliášovému za summu 77 zl bez závdanku, placením po 2 zl. Rukojmě Petr Hodonský a Václav Macháčků S.R.S.a N.
f 152a
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnicského Ondra Eliášů položil za gr[unt] a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Rybáře peněz ročních 1 zl.
Pustý

Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského pan purgkmistr města Strážnice Jiřík Praštěk, vystavíc ten grunt obec města Strážnice, prodán jest Pavlovi Flosovi, ten čas malíře, za summu 50 zl bez závdanku, placení ročně po vyjití tří leth obci městské po 2 zl. Odevzdán mu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [i] obecní a opravu gruntu Pavel Svoboda a Jan Dub S R S A N.

Letha Páně 1637 za plesníka Václava lipenského ten krunt svrchu psaný Pavel Flos dobrovolně upustil, Martin Straka zase [další text nečitelný] na placení k obci města Strážnice po
2 zl za summu 50 zl. Rukojmě za placení, opravu, povinnosti panské i obecní Václav Šlechta, Jiří Koblížek S R S N.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Martin Straka položil za gr[unt] svůj 1 zl. Ten přijal pan Martin Mráz, ten čas purgkmistr města Strážnice.
Letha 1643 za plesníka Jana Macháčkového Martin Straka položil paněz ročních 1 zl. Ten přijal p[an] Martin Mráz, ten čas purgkmistr města Strážnice, k obci městské strážnické.
Item 1645 za téhož plesníka položil obci městské 1 zl. Ten přijal Pavel Nešporek, purgkmistr tehdejší.
f 152b
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského Martin Straka položil peněz ročních za grunt svůj obci strážnické 1 zl. Ty přijal p[an] Jan Slováček, purgkmistr tehdejší.

Letha Páně 1652 za plesníka Václava Měšťánka prodán jest tento podsedek po neb[ožtíku] Martinovi Strakovi Matějovi Bočanovi za summu 50 zl bez závdanku, placení po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za všelijaké povinnosti a opravu gruntu Jan Veselský a Matúš Haneličků S.R.S.A N.