Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Sirotci nebožtíka Jana Sovy

f 50a

Jest jich dvý, kromě Pavla a Anny a mateře jejich, totiž Lukáš a Václav. Lukáš ženatý, Václav jest řemesla kovářského.
Vyhledalo se jim spravedlnosti ze mlýnu, z vinohradu, z vín prodaných, též co se za švestky utržilo, každému toto:
Item Lukášovi kromě těch 28 zl, kteréž sou jemu prodané, na díl jeho vydány ještě 6 zl 3 gr 6 den.
Item Václavovi mimo těch 23 zl 15 gr, které jsou jemu vydány, náleží jemu ještě dodati 10 zl 18 gr 6 den.

Na to jest za lidmi těmito toto:
Item na vinohradě v Beraní hoře, který drží Jan Resků
10 zl. Ten má platiti po 6 zl.
Item Václav Duka, otčím těch sirotků, povinen jest převzatých peněz zase navrátiti 4 zl 7 gr 4 den.
Item Pavel Sovů, bratr jejich, též převzatých peněz, co jest přez díl svuoj a Anny sestry svej převzal, zůstává navrátiti 22 gr 4 den.
Učiní toho na těch lidech 19 zl 2 den.
S toho tomu Lukášovi a Václavovi výš psanému k doplnění dílu jejich dáti se má 16 zl 22 gr 5 den.
A tak jiných sirot[čích] peněz jest mezi těmito penězi 2 zl 7 gr 1 den.
f 50b
Letha [15]94 položil Jan Resků za vinohrad 4 zl. Ty sou dány Václavovi na díl jeho.
Téhož letha [15]94 položil Jan Resků za vinohrad svůj do truhlice si[rotčí] 6 zl.
Letha [15]94 Václav Duků položil na převzaté peníze 3 zl 15 gr.
Více tenž Václav Duků položil na zadrželé peníze 22 gr 4 den.
Z toho dáno Lukášovi na díl jeho 4 zl 7 gr 4 den, Václavovi dáno na díl jeho 6 zl.