Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Doroty, vdovy po nebo[žtíku] Martinovi Zmrzlém zůstalej

f 161a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch sirotčích v listu 52 nadepsaná Dorota koupila ten grunt zůstalý po Janovi Machalcovi, prvním muži svém, z říkou a dvěma vinohrady v Růžennej hoře za summu 220 zl. Na tu summu vyplnila s poražením dílu svého, i co dluhu splatila, 80 zl 20 gr a letha 1594 zadržela 10 zl. A tak dopláceti zůstává od leta [15]95 při Vánocích mimo sražení dílu své[ho], též mimo ty zadržalé rok po roku po 10 zl, totiž summy 129 zl 10 gr.
Ta summa náležeti bude s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Machalce.
Rukojmě Martin Štoček a Martin Kunovský S R S A N.
Letha 1594 položila Dorota vejš psaná za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1595 položila Dorota Machalcova za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 položila Machalcova za statek 10 zl.
f 161b
Leta 1598 Dorota Machalcova prodala grunt i z řekou Matoušovi Jelénkovi za summu 90 zl. Závdanku položil při odevzdávce 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Kunovský, Antonín Majer S.R.S.a N. Platiti má od leta 1599 po
5 zl až do vypl[nění] summy.

Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře po smrti Matouše Jeleně ten podsedek pustý byl, prodali jej plesník a rybáři Melicharovi Zlínskému za summu 90 zl. Závdanku položil místo peněz ročních 2 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě všickni rybáři
R S a N.

Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře prodán podsedek svrchu psaný s řekou, z kterého Melichar Zlínský ušel, od plesníka a rybářů Janovi Jelínkovi za summu 90 zl. Závdanku dal 4 zl, z nich vzali rybáři za dluh téhož Melichara 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machalce peněz ročních dáno 2 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Jana Malého, Martin Švec S.R.S.A N.
Letha 1602 za pleníka Eliáše Rybáře položil Jan Jelínek za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machalce 2 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Jan Jelínek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machalce 4 zl.
f 162a
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta plesník a starší prodali podsedek ut s[upr]a z řekou a s pasekami, což k té řece přináleží, pozůstalý po neb[ožtíku] Janovi Jelínkovi, Jírovi Kratochvílovi z Kroměříže za summu 80 zl bez závdanku,

platiti má každého roku při Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Veselský, Jíra Tejnecký, Jan Fitoule S.R.S.A N.

Letha 1608 za plesníka Václava Veselského týž plesník a rybáři prodali podsedek požár ut s[upr]a s řekou a s pasekami i s tím, což k té říce přináleží, Šimonovi Hráznýmu za summu 80 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Pikhart a Staněk Opavský S.R.S.A N.

Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky prodali rybáři podsedek ut s[upr]a s řekou a s pasekami, s roubanicí za zámkem i jinejm k tomu příslušenstvím Petrovi Žilkovi za summu 80 zl bez závdanku, platiti má, když se bude psáti letha 1615 po 2 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukojmě za placení a opravu i povinnosti J.M.Páně Adam Čudnek, Šimon Hrázný S.R.S.N.
Omylně tato odevzdávka při gruntě Lukáše Kutějkového jest vepsána.

Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Šimek Hrázný za grunt a řeku od letha 1609 až do letha ut s[upr]a čtverej peněz po 2 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machalce
8 zl.
Zuostává ještě doplatiti za ten grunt těmto:
Z s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Machalce obci rybářské přeplacených peněz za vinohrad v Růžené 12 zl.
Více těm sirotkom přeplacení obci rybářské těch 12 zl -
50 zl.
Janovi Jelínkovi naposledy 10 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a položil Šimek Hrázný za g[runt] obci rybářské 2 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Šimek Hrázný za g[runt] obci rybářské 2 zl.
f 162b
Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule Šimon Hrázný položil za grunt obci rybářské strážnicské 2 zl.

Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule Šimon Hrázný prodal říku svou i s podsedkem s dovolením pana Tobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, Václavovi Peřinovi za summu 80 zl. Závdanku dal Šimonovi 4 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán Václavovi za volný a svobodný. Rukojmě Jan Slováčků a Šimon Hrázný. Stalo se v pondělí před s[va]tou Kateřinou leta ut s[upra].
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Václav Peřina položil za grunt na obec rybářskou 2 zl.

Pusté

Leta 1628 za plesníka Vácslava Lipnického Vácslav Peřina zanechajíc říky té ut s[upr]a pusté, s povolením pana ouředníka prodána jest ta říka i z podsedkem požárem pustým Janovi Raškovi za summu 70 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav Peřina, Pavel Kunovský S.R.S.a N.
Leta 1629 za plesníka Václava Lipnického Jan Raška položil za grunt na obec rybářskou 1 zl.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Jan Raška položil za grunt na obec rybářskou 2 zl.
Jan Raška nepoložil nic, ušel preč.

Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského co bylo na témž gruntě ut s[upr]a ještě obci rybářské totiž 4 zl dopláceti, ty jest Frolián Fitule koupil za 15 gr a ostatní summy, co mu náleželo na něm po n[ebožce] Kateřině, dceři Jana Machalce,
50 zl, ta summa jemu připadla. A tak má grunt zaplacený.
f 163a
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského ten grunt požár Frolián Fitule majíc jej za zaplacený, prodal jej za hotovou summu 6 zl Jurovi Zpěvákovi. A tak jemu jest odevzdán za volný a za zaplacený, v ničemž nezávadný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Petr Hodonský a Ondra Eliášů S R S A N.

Letha 1645 za plesníka Václava Měšťánka majíce sobě Jíra Zpěvák od Floriána Fitule koupený ten grunt a za zaplacený odevzdaný, po smrti jeho urozený a statečný rytíř pan Jan Klug z Ehrenwaldu, pan ouředník panství strážnického, na místě manželky po témž Floriánovi sobě pojaté Martinovi Kršňákovi takový grunt za volný a svobodný a za zaplacený postupuje a odevzdává. Rukojmě za opravu gruntu a placení podstavuje i jiné povinnosti panské i obecní Martina Straku a Štefana Švacháčka S R N.