Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Matouše Kalouska

f 150a

Letha 1574 Matouš Kalous koupil grunth svůj z půl lánem roli, z osetím, krávami, telaty, voly, obilím sutém, též z jednou loukou, náčením cínovým i jiný[m] k tomu příslušenstvím za 284 zl 11 gr. Na kterejž jest závdanku od vejš psaného letha až do letha [15]93 i s penězi purgkrechtními vyplnil 223 zl a ostatek, to jest 61 zl 11 gr, ty jest za sebou do letha [15]93 všecky sirotkům nebožt[íka] Jakuba Kazihracha zadržel, jest povinnen takové peníze těm sirotkům položiti.
Letha [15]94 Matouš Kazihrach položil na zadržalé peníze za grunth svůj 19 zl.
Letha [15]95 Mathouš Kalousků položil na zadrželou spravedlnost 8 zl.
Letha [15]96 Matouš Kalousků položil za grunth svůj peněz 8 zl.
Leta [15]97 položil Matouš Kalousků za grunt svůj 8 zl.
Leta [15]98 položil Matouš Kalousek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuoba Kazihracha 8 zl.
f 105b
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Matouš Kalousek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha 8 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Matouš Kalousek za grunt ostat[ních] peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha 2 zl 11 gr. A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
Ten grunt zaplacenej náleží Janovi, synu n[ebožtíka] svrchu psaného Mathouše Kalouska.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového podli rozdílu statku n[ebožtíka] Jana Kalouska Lida, vdova po něm zůstalá, ujala grunt z půl lánem roli, ze třemi koňmi, z hřebicí, z jednou krávou, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, jakž při statku zapsáno jest, v summě 255 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 48 zl 8 gr 3 den a tak mimo poražení dílu svého zuostává sirotkom dopláceti 206 zl 21 gr 4 den, placením od letha 1604 po 6 zl. Rukojmě Jíra Večeřů, Jakub Haža, Matouš Staníčků, Jan Břúšek, Jíra Smolka, Petr Kaváň SRSN. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položila pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Kalouskovi Lida za g[runt] 25 zl 13 gr a srazila sobě dílu po Zuzaně, zemřelé dceři své, což na ni přišlo 8 zl 1 gr 3 den.
Letha 1609 za fojta Jíry Tkadlce položila Lida Rohatecký[ho] za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Kalouska 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položila Lida, manželka neb[ožtíka] Jíry Rohateckýho, za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kalouska 3 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položila Lida, manželka neb[ožtíka] Jíry Rohateckýho, za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kalouska 3 zl.
f 151a
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce Lida, manželka n[ebožtíka] Jíry Rohateckého, položila za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kalouska 3 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Rohatecký za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kalouska 3 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Jíra Rohatecký položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kalouska 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jíra Rohatecký položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kalouska 3 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Jíra Rohatecký položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kalouska 3 zl.

Letha 1618 za fojta Jana Liškového Jíra Rohatecký prodal ten grunt s půl lánem roli a jiným k tomu gr[untu] od starodávna příslušenstvím Martinovi Křenkovi za tu summu, což jest na něm dopláceti, totiž 150 zl 2 gr 1 ½ den. Závdanku dal při odevzdávce 3 zl, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Bánovský, Pavel Šula a Matouš Křibka SRSaN.

Pusté

Letha 1636 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s úřadem prodali grunt s půl lánem roli Martinovi Lukaščíkovi za summu 20 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Martin Zálešák, Šebesta Špalek SRSN.

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali půl lánu roli od svrchu psaného gruntu Janovi Besedovi za summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntův, povinnosti JHM Mikuláš Podolský a Pavel Záchvěj S.R.S.N.
f 151b
Letha 1645 za fojta Jana Poletka jest gr[unt] ut s[upr]a prodán Adamovi Královi za summu 8 zl, placením po 1 zl. Odevzd[án]. Rukojmě Martin Boháček, Adam Panáček SRSaN. Act[um] letha a dne ut s[upr]a.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Adam Králů pustil frejmarkem z téhož gruntu toliko podsedek hrubý Martinovi Drábovi za summu 8 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Martin Prček a Mikuláš Králů SRSaN.
Jakož na tom gruntě obec kněždubská nětco postavila, z té příčiny z něho obci kněždubské polovici a JM hraběcí ostatek náležeti bude.

Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Martin Dráb položil peněz ročních za ten grunt 1 zl. Z těch náleží do důchodův a jsou přijaty 15 gr a obci kněždubské 15 gr.
Letha 1648 za fojta Martina Lišky Martin Dráb položil peněz ročních 1 zl. Z těch náleží do důchodův a jsou přijaté 15 gr a obci kněždubské 15 gr.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Záchvějového Martin Dráb z toho podsedku zešel, takový jest Jíra Mandásek bez závdanku za sumu 8 zl ujal, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volné [a] svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Václav Krčmář, Adam Král SRSAN.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockovýho Jura Mandásek ujal nivku od gruntu Martina Kolečkového za summu 8 zlm, platiti má každoročně na sirotky Martina Kolečkového po 1 zlm.
NB. Tato nivka jest vzata od gruntu Jíry Mandáska a zase připsána gruntu Martina Kolečkového.
f 152a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta Jan Bělý majíce půl lánu roli po svém tchánu Janovi Benkovi zaplacenú, od takového polulání pustil jest Jírovi Mandáskovi jednu čtvrt roli za zaplacenú a žádnému v ničemž nezávadnú. Odevzdána jest za volnú a svobodnú. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Macháčků, Jan Běla SRSN.