Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Sirotkům nebožt[íka] Václava Venhledě náleží, jakž níže napsáno stojí.

f 45a

A jest jich štvero, Šimek, Jíra, Jan, Anna. Anna jest vdaná, Šimek ženatý, Jíra a Jan bez proměnění stavu svého zůstávají.
Vyhledalo se samej Anně spravedlnosti na gruntě Jana Venhleďového. Kromě dílu jeho sraženého, co j[es]t sobě 56 zl srazil a za neboštíka otce svého dluhu do Brodu zaplatil, ještě se jí má doplniti Anně 44 zl.
Na to jest jí položil 15 zl a dopláceti jí má 29 zl od letha [15]94 při svatým Jiří po 4 zl.
Jíra což jemu v dílu jeho přišlo, vzal v tomž dílu svém půl vinohradu v Leskové hoře v 44 zl. A mimo to má dopláceti na zaplacení dluhu nebožt[íka] otce svého do Brodu 6 zl.
Šimek což jemu dílu jeho přišlo, v dílu svém půl vinohradu v Leskové hoře vzal v 44 zl. A mimo sraženej díl svůj ještě vejš 6 zl na zaplacení dluhu otce svého do Brodu vydati povinnen j[es]t.

Letha [15]94 přijato od Jana Venhleďovýho za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány Anně napřed psané.
f 45b
Letha [15]96 přijato od Jana Venhledě za grunth peněz, které Anna na díl svůj přijala 4 zl.