Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Dům Daniele Bočka

f 41a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých bílých purgkrechtních v listu 21 nadepsaný Daniel Boček koupil dům svuoj od Jana Kalnýho za summu 260 zl.
Téhož leta 92 položil závdanku 40 zl.
Item letha 92 a 93 položil Pavlovi Liljenplotovi 24 zl.
Na to jest jemu leta 94 zadržel 12 zl a ostatek od letha 95 při Vánocích dopláceti má po 12 zl.
Item Šalomounce Židovce za dluh Václava Smíška, jakožto dostatečně cedulí řezanou ukázala, když Viktorin Straka svou spravedlnost vyzdvihne, náleží jí totiž 21 zl 15 gr.
A manželce nebožt(íka) Václava Smíška náleží též 2 zl
15 gr.
Item týž náleží sirot(ku) nebožt(íka) Mikuláše Spokojse
s Johannou mateří jeho každému toto:
Item Janovi náleží 65 zl 22 gr.
Item Johanně mateři jeho, manželce Jana Kalného, mimo to, což závdanku 40 zl vyzdvihla i s tím, což na tom domě z mužem svým vydělala, náleží jí 71 zl 22 gr.
Ty tomu sirotku s mateří takto jíti má:
f 41b
Item Janovi po 12 zl až jemu prve 40 zl, tak jakž mateř vyzdvihla, vejde a potomně na každý díl každého termínu po
6 zl půjde.
Rukojmě za zaplacení a opravu domu, též povinností panských k témuž domu náležitých Jan Šrámek, Jan Kavka, Bartoš Šlechta a Martin Melounek S R S A N.

Letha 1594 položil Daniel Boček za grunth svůj peněz purgkrechtních Viktorinovi Strakovi 12 zl.
Letha 1595 položil Daniel Boček za grunth svůj peněz sirotčích Viktorinovi Strakovi 12 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.