Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunt Tobiáše Lánskýho ševce

f 171a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purgkrechtních černejch v listu 70 nadepsaný Tobiáš Lánský koupil grunth svuój od Mandy hokyně za summu 60 zl. Na to jest téhož leta [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 16 zl a tak ještě od leta [15]94 při Vánocích rok po roku po 6 zl dopláceti zůstává 44 zl. Ty náleží Mandě hokyni. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských, k tomuž gruntu náležitých Bartoš Špata a Martin Mračno S R S A N.
Letha [15]94 položil Tobiáš za grunth svůj peněz purgkrechtních Mandě hokyni 6 zl.
Letha 1595 položil Tobiáš za grunth svůj peněz purgkrechtních Mandě hokyně 6 zl.
Letha [15]96 položil Tobiáš za grunth svůj Mandě hokyně peněz purgkrechtních 6 zl.
Leta [15]97 přijato od Tobiáše Lánskýho za grunt 6 zl. Ty jsou za rybáři strážnicskými, kdo k nim spravedlnost jmíti bude, mají je[mu] vydány býti. Sou vydány Čechovi Masaři na Vrbovce, nápadníku Mandy hokyně, z poručením p[ana] Jana Okrutskýho, ouředníka toho času na Strážnici.
f 171b
Leta 1598 jakož Čechovi z Vrbovců náleželo nápadu po nebožce Mandě hokyni na gruntě ut supra 20 zl, takové peníze týž Čech Masař odkázal za dluh svůj Mackovi Hůrovýmu ze Senice, kderejžto 20 zl ut supra Kašpar [nečitelné] z poručení Macka Hůrového na místě jeho Tobiášovi Lánskýmu za hotových
8 zl prodal. A tak Čech Masař ani Macek Hůrů na tom gruntě nic míti nebudou, nýbrž jej Tobiáš zouplna a docela zaplatil.

Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře Tobiáš Lánský prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Mitmánkovi za summu hotových peněz 42 zl. A tak jej zouplna a docela zaplacený má. Odevzdán za volný a svobodný.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře Martin Mitmánek ležíc na smrtedlné posteli poručil jest podsedek svrchu psaný zaplacený Lidě Mlčance tetě své, kterýž má zouplna a docela zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu Matěj Malýho Jana rybář a Bartoš Biskupický.

Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového Lida Mlčanka prodala podsedek ut s[upr]a Jakubovi Cháchovi za summu 58 zl. Závdanku jí dal peněz hotových 15 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Zachariáš Bílků, Bartoš Špata, Jan Ráček, Jan Vaňkových S.R.S.A N.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Jakub Cháchů za g[runt] Lidě Mlčance 10 zl. Ty přijal Petr muž její ze Bzence.

Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta puštěno od pana ouředníka Jakubovi Cháchovi, aby za tento podsedek toliko po
5 zl platil.
f 172a
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského týž plesník a rybáři prodali podsedek svrchu psaný, zůstalej po neb[ožtíku] Jakubovi Cháchovi, Pavlovi Sklováčkový[mu] za summu 60 zl. Závdanku dal 4 zl, ty přijali Jan a Mikuláš, synové neb[ožtíka] Jakuby Cháchy, ostatek platiti platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Thomáš Pěkník, Martin Pikhart, Václav Koudelka a Florián Budínský S.R.S.A N.
Letha a za plesníka ut s[upr]a položil Pavel Slováčků za grunt 3 zl. Ty přijal Petr, manžel Lidy svrchu psané.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Pavel Slováčků za grunt 3 zl. Ty přijala Lida Hájkova.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Pavel Slováčků za gr[unt] 3 zl. Ty přijala Lida Hájkova.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Pavel Slováčků za g[runt], kteréž přijala Lida Hájkova, 3 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Mathouš Čermák za g[runt], kteréž přijala Lida Hájkova, 3 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Mathouš Čermák za g[runt] Lidě Hájkové 3 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána plesníka položil Mathouš Čermák za g[runt] Lidě Hájkové 3 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule Matouš Čermák položil za grunt Lidě Hájkové a sou jí vydány 3 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Matouš Čermák položil za grunt peněz ročních 3 zl. Ty sou vydány Václavovi manželu Lidinému do Bzence.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Matouš Čermák položil za grunt peněz ročních 3 zl. Ty sou vydány Václavovi manželu Lidinému do Bzence.

Letha Páně 1624 za plesníka Václava Lipenský[ho] Běta, zůstalá vdova po nadepsaném Matoušovi Čermákovi, s povolením pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Strážnici, prodala ten grunt Anně, zůstalé vdově po nebo[žtíku] Ambruzi Bednáři za tu summu, jakž jej nebo[žtík] Čermák měl, totiž za 60 zl. Závdanku při odevzdávce položila 8 zl, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán jí za volný a svobodný. Rukojmě Blažej Sedlář a Lukáš Vaňků S R S a N.
f 172b
Leta 1629 za plesníka Václava Lipnického s povolením pana ouředníka strážnického Anna Ambruzkova prodala ten grunth ut s[upr]a Václavovi Šlechtoviza summu 60 zl. Závdanku dal při odevzdávce 8 zl, z toho přijala Anna Ambruzkova 6 zl a Václav Lipnický za to, že na něm nětco přiopravil, 2 zl, ostatek

summy platiti má po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Tichý a Jan Dub S.R.S.a N.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Václav Šlechta položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Čermáka
2 zl. Ty přijal Jan Macháček plesník na s[irotky] n[ebožky] Lidy Hájkové.
Leta 1631 za plesníka Jana Macháčkového Vácslav Šlechta položil za gr[unt] do statku ut s[upr]a 2 zl.
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnicského Vácslav Šlechta položil za gr[unt] do statku ut s[upr]a 1 zl 15 gr.
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Vácslav Šlechta položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl 15 gr.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Václav Šlechtů položil za grunt peněz ročních a zůstávají za obcí rybářskou města Strážnice 1 zl 15 gr.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Václav Šlechtů položil za grunt peněz ročních, zůstávají za obcí rybářskou města Strážnice 1 zl 15 gr.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipnického Václav Šlechtů položil za grunt peněz a ty zůstávají za obcí rybářskou, neb jim náleží 1 zl 15 gr.
f 173a
Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipnického Václav Šlechtů položil za grunt a ty přijal Jan Nejezchlebů na místě manželky své Johanky 1 zl 15 gr.
Leta 1638 za plesníka Václava Lipenského Václav Šlechtů položil za grunt 1 zl 15 gr. Ty přijal Jan Leskovaný.
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Václav Šlechta položil za grunt ročních peněz 1 zl 15 gr. Ty přijal Jan Nejezchleba.
Leta 1640 a za rok 1641 za plesníka Jana Macháčkového Václav Šlechta položil za grunt ročních peněz 3 zl. Ty přijal Jan Nejezchleba.
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Václav Šlechta položil peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty peníze přijal Jan Nejezchlebů.

Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského zemrouce Václav Šlechta a Anna, vdova pozůstalá po něm, ten svrchu psaný grunt Janovi Krýsovi, majíc on vlastní dceru její, postúpila na ten spůsob, aby co dopláceti se vynalezne byl povinnen, spravovati a platiti ročně, komu náležeti bude po
3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Kunovský a Jan Dvořák S R S A N.