Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Sirotci neboštíka Mikuláše Rabáčka

f 54a

Jest jich štvero, Mikuláš, Markyta, Anna, Kateřina a Zuzanna mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jakuba Struhaře všem společně 33 ½ zl.
Více na vinohradě v Šumědě, kterejž drží Jakub Nedolevek, náleží jim všem 20 zl. Ty jim teprv půjdou, až ještě od letha 1594 Holomek Žid po 3 R dojme 6 zl.
Učiní všeho 53 zl 15 gr.
Kromě toho 6 ½ zl co Židovce za dluh dáno přijde na pět dílů po 10 zl 21 gr.
Na to jest položeno do letha [15]93 z nadepsaného gruntu kromě toho, co jest Šalomúnce Židovce za dluh dáno 9 zl 15 gr.
Kači na díl její vydáno 4 zl.
Macoše její dáno i na chování sirotků 6 zl.
A tak více jim o 15 gr z jiných sirot[čích] peněz vydáno, než se na právo jejich spravedlnosti přijalo. Těch 15 gr zase mají se do sirotčí truhlice z gruntu a vinohradu výše psaného navrátiti.
A mimo ty 4 zl vyzdvižené Václav, muž Kateřiny, výš psaný macoše manželky svej pustil z dílu svého dobrovolně 16 gr.
A tak jemu ještě na tom gruntě a vinohradě 6 zl 5 gr náležeti bude.
f 54b
Letha [15]94 položil Jakub Struhař za podsedek svůj s[irotkům] napřed psaným 2 zl. Ty dva zl sou dány Zuzaně, mateři těch sirot[ků].
Letha [15]95 přijato z gruntu Struhaře 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jakuba Jizdépky 2 zl. Sou vydány Zuzanně, mateři jejich. A tak tu více nic nemá.
Letha [15]96 přijato z vinohradu Václava Kalaby peněz ročních 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]97 přijato od Struhaře za grunth 2 zl. Ty sou dány Kateřině na díl její. A tak ona tu více nic nemá.
Letha 1598 přijato od Jakuba Jistébky za grunt 2 zl.
Více přijato za vinohrad od Václava Kalába lonské 1597 a letoších za rok 1598 6 zl.
Anně z toho vydáno na díl její s poručení p[ana] ouředníka k svadebnímu veselí 3 zl.
Zuzanně mateři jejich dáno ostatek na díl její 21 gr. A tak tu nic míti nebude.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jakuba Jistébky za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně na díl její 4 zl 12 gr.
Od Václava Kalába za vinohrad přijato 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Reska přijato od Jakuba Jistébky za grunt 2 zl.
Anně dáno na díl její 24 gr.

Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jakuba Istébky za grunt 1 zl. Ten jest vydán Markytě na díl její.
Od Václava Kalába za vinohrad 3 zl. Markytě dáno na díl její 1 zl.
Anně dodáno ostatek dílu jejího 2 zl 12 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
f 55a
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířova z poručení pana ouředníka vydáno Markytě na díl její, která se zdala z druhem Němcem knechtem a s ním do Uher šla, peněz hotových 5 zl
18 gr.
Od Jakuba Istébky přijato za grunt 1 zl. Ten jest vydán Ondrovi Stoškovi z dílu Margitiného podli odkážky jejího za víno k svadbě brané.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jakuba Istébky za grunt 2 zl. Ty přijal Ondra Stožek na díl Markytin podle odkážky jejího za víno k svadbě daného. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Od Václava Kalába za vinohrad přijato 2 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jakuba Jistébky za grunt 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Martina Rožkového přijato 2 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jakuba Jistébky za grunt 1 zl.
Od Martina Krkavce na místě Jakuba Jistébky za grunt přijato ostatní 1 zl.
Mikuláš zemřel a dílu po sobě zanechal po otci svým 6 zl 21 gr. Ta spravedlnost připadla na Kateřinu a Annu sestry její, přijde každé po 3 zl 10 ½ gr.
Letha a za fojta ut s[upr]a dáno Kateřině nápadu po Mikulášovi zemřelém 1 zl, Anně též dáno toho nápadu 1 zl.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Václava Kalába za vinoh[rad] 1 zl 15 gr. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Václava Kalába za Šuměď ost[atních] 2 zl 15 gr. Vydány jsou Kateřině na díl její.
A tak Václav Kaláb vinohrad doplatil.