Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Koudelky

f 46a

K tomu statku jsou sirotci 4, Jan, Václav, Mikuláš, Kateřina a Zachariáš Macháčků švager jejich.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Podsedek požár s řekou a z štěpnicí [a] včelami za 110 zl, placením po 10 zl, když se krejčím předních peněz 40 zl vyplatí.
Štěpnice přední zaplacená za 60 zl.
Půl achtele vinohradu v Růžené zaplacený zaa 60 zl.
Štěpnice Hejnovská malá za 15 zl.
Štěpnička zaplacená za 15 zl.
Peněz hotových 10 zl.
Bečka vína za 22 zl.
Za jablka prodávané utrženo 6 zl.
Na 2 vinohradech v Dolní hoře 100 zl, placením po 4 zl.
Summa všeho statku 398 zl.
A mimo to zůstaly krávy 2, jedna Mikulášovi, druhá Kateřině náležité.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Dluhu všelijakého splaceno 8 zl.
Do statku Martina Mitmánka 10 zl.
Zachariášovi Macháčkovýmu 3 zl.
Rybářům dluhu všeho 7 zl.
Danielovi Barčákovi 3 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka dluhu 31 zl, placením po 4 zl.
Na pohřeb n[ebožtíka] Koudelky a Jana naloženo jí, co při tom utraceno 6 zl 17 gr 5 den.
Summa 68 zl 17 gr 1 den.
f 46b
Zůstává čistého statku mimo dluhy 329 zl 12 gr 6 den.
To dělíc na 5 dílů, přijde každému na díl jeho po 65 zl
26 gr 4 den.

Jan sirotek zemřel a dílu po sobě zanechal 65 zl 26 gr
4 den. Ten díl pripadl na Václava, Mikuláše bratry a Kateřinu sestru jeho, přijde na každého po 21 zl 28 gr 6 den.

Zachariáš Macháčků přijal na díl Zuzanny ženy své štěpnice 2, jednu Hájenskou a druhú malou v 30 zl, vinohrad v Dolní hoře za 30 zl.
Summa 60 zl.
Zůstává se ještě dodati 5 zl 26 gr 4 den.

Václav přijal na svůj díl řeku s podsedkem, z štěpnicí a včelami v summě 110 zl, vinohrad v Dolní hoře v 70 zl.
Summa 180 zl.

Z toho sobě srazil dílu svého otcovského i po Janovi, bratru jeho zemřelým, 87 zl 26 gr.
Zůstává dopláceti sirotkom ještě 92 zl 4 gr 4 den, placením po 10 zl, až se krejčím 40 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka 31 zl předních peněz vyplatí.

Mikuláš přijal na svůj díl vinohrad v Dolní hoře v summě
60 zl.
Zůstává se jemu k doplacení dílu jeho dodati 27 zl 26 gr
3 den.
Též dáno jemu krávu jednu.

Kateřina přijala na svůj díl štěpnici přední v summě 60 zl.
Zůstává se jí dodati k doplnění dílu jejího 27 zl 26 gr
3 den.
Též dána jí kráva jedna.
f 47a
Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře přijato peněz hotových 10 zl.
Za jablka utrženo 6 zl.
Z dílu Mikulášového písaři od rozdílu 21 gr 1 den.
Z dílu Kateřininého dáno písaři od rozdílu 21 gr 1 den.
Při pohřebu otce a Jana utraceno 6 zl 17 gr 5 den.
Dluhů zaplaceno lidem 8 zl.

Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Václav Koudelka skoupil od Kateřiny sestry své všecku spravedlnost, což jí koli v tom statku náleželo, za hotových 2 zl 15 gr.
A tak Kateřina na tom gruntě a bratru svém nic nemá.