Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunt Martina Ondruše

f 144a

Ten Martin Ondrušů má jednu čtvrth roli s podsedkem koupenou za 8 zl 7 ½ gr. Na to jest položil obci lhotské 1 zl 7 ½ gr a ostatek 7 zl týž obci dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Letha [15]94 položil Martin vejš psaný purgkrechtních peněz obci lhotské 1 zl.
Letha [15]95 položil Martin vejš psaný obci lhotské peněz purgkrecht[ních] 1 zl.
Letha [15]96 položil Martin Ondrušů za grunth obci lhotské
1 zl.
Leta [15]97 položil Martin Ondroušků ostatních peněz 3 zl.
A tak podsedek zaplatil.

Letha 1599 Martin svrchu psaný prodal grunt ze čtvrtí roli Bartošovi Husákovýmu za sumu 30 zl, na to jemu položil Bartoš závdanku a peněz ročních 5 zl. A tak ještě mimo ten závdanek doplatiti zuostává Bartoš Husáků 25 zl, kteréž Martin Ondrušuo k obci lhotské prodal, placením od letha [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Hynků, Jíra Myslivcuo S.R.S.N.

Téhož letha ut s[upr]a za fojta Martina Vlkového Bartoš Husáků prodal grunt ut s[upr]a Martinovi Ondrušovýmu za summu 30 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti JM Páně Vaněk Tomanů, Martin Outerků S.R.S.N.
f 144b
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového z poručení Její [Mil]osti Paní odprodána jest od tohoto gruntu čtvrt roli bez podsedku Thomášovi Grejzlovi, z kteréž činže do roku 24 gr dávati má, za summu 25 zl bez závdanku, platiti má od letha 1603 po 2 zl. Odevzdána za volnou a svobodnou. Rukojmě Jan Tomků, Václav Vlků, Jan Jurák a Martin Vlků S.R.S.A N.
Těch 25 zl obec lhotská odvedli Pavlovi Miškéřovi na díl Doroty n[ebožtíka] Jíry Jurového, manželky jeho, na dluh obecní, což do peněz sirotčích vyšlých dlužna obec byla, a má je sobě po letech vyzdvihovati.

Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového prodán podsedek ut s[upr]a, kterýž byl pustý, od fojta a starších Jírovi Škeřupovýmu za summu 8 zl, platiti má od letha 1603 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáků, Mikuláš Škeřupů SRSAN.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Škeřupů za grunt 1 zl. Ten přijali starší lhotští k obci vydělených na tom podsedku. Náleží jim ještě na posledních penězích 2 zl, Bartošovi Husákovi na předních peněz 5 zl.

Téhož letha ut s[upr]a položil Tomáš Krejzl za roli ut s[upr]a Pavlovi Miškéřovi do Lipova 2 zl.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Jíra Škeřupů prodal podsedek Mackovi Hladnému za 8 zl. Závdanku jemu dal 1 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pěnice, Eliáš Blákorů S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Macek Hladný za g[runt] obci lhotské 1 zl. Zůstává ještě obci 2 zl a Bartošovi Husákovi 5 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Tomáš Krejzl za roli ut s[upr]a Pavlovi Miškéřovi do Lipova 2 zl.

Pusté místo

Letha 1609 za fojta Martina Lišky položil Jan Remšů na místě Tomáše Krejzle za roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl.
Letha 1610 za fojta ut s[upr]a položil Jan Remšů na místě Thomáše Krejzle za roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Remšů za touž roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl.
f 145a
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jan Remšů za roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl. Zůstávají při ouřadu, přijal je Pavel Miškéř.

Letha a za fojta ut s[upr]a fojt a starší prodali týž podsedek požár, po n[ebožtíkovi] Mackovi Chladných(!) pozůstalý, Mathoušovi Horňákovi za summu tu, což dopláceti jest, totiž 6 zl bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Susův, Jíra Janíkův S.R.S.a N.
Na tom podsedku náleží:
Obci lhotské předních peněz 1 zl.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Husáka 5 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Jan Remšů za roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl. Zůstávají při ouřadu, jsou vydány Pavlovi Miškéřovi.
Matouš Horňák položil za g[runt] obci lhotské 1 zl. A tak obec tu nic nemá.
Letha 1613 za fojta Václava Roškovýho položil Mathouš Horňák obci lhotské za g[runt] 1 zl.
Též položil Jan Remšů za roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Remšů za roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl.
Téhož letha položil Matouš Horňák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Husáka 1 zl.
A jakož letha 1613 za týž grunt 1 zl obci výš psané jest nenáležel již obci, jest navrácen s[irotkům] n[ebožtíka] ut s[upr]a.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jan Remšů položil za roli Pavlovi Miškéřovi peněz 2 zl.

Téhož leta za téhož fojta Matouš Horňák Sucholožský prodal ten grunt Urbanovi Hlouškovi za summu 22 zl. Závdanku dal jemu 2 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Babule, Macek Starého a Vítek Zvlčího SRSN.
Téhož leta Urban Hloušků položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Husáka 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Remšů položil za roli Pavlovi Miškéřovi do Lipova 2 zl.
f 145b
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Urban Hloušků prodal grunt ten zase Janovi Bradáčovi za summu, což na něm dopláceti zůstává, závdanku dal jemu Urbanovi 11 gr. Jest mu odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, placení gruntu, povinnosti panské i obecní Bartoň Šavrňů a Jan Zachar SRSN.
Letha svrchu psaného Jan Bradáč položil za grunt prvních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Husáka 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Remšů položil za roli Pavlovi Miškéřovi do Lipova 2 zl.
Téhož letha Jan Bradáč položil za podsedek peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Husáka 1 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Remšů položil za roli Pavlovi Miškéřovi do Lipova 1 zl.
Téhož letha Jan Bradáč položil za podsedek peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Husáka 1 zl.

Pusté