Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Sirotci neboštíka Jana Měkého

f 58

Jest jeden Václav, ten své vůle užívá.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jíry Plachého, což jemu po neboštíku Pavlíčkovi Plachým, strejci jeho, připadlo 7 zl 4 gr. Ty jsou zadržalé a za tímž Jírou zůstávají.
Více jemu po témž neboštíku strejci jeho náleží na Matoušovi Slovákovi 1 zl 20 gr. Ty jsou též vyšlé a za ním zadržalé zůstávají.

Letha [15]94 přijato za grunth od Jíry Švehlového peněz purgkrechtních 7 zl 4 gr.
Letha [15]94 položil Mathouš Slovák zadržalých peněz 1 zl
20 gr.

Jakož jest Václavovi sirotku napřed psanému spravedlnosti náleželo 8 zl 24 gr, taková spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým na Jeho Mi[l]ost Pána připadla, kteráž již od Jeho Mi[l]osti vyzdvižena jest.