Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 S[irotci] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře

f 49a

K tomu statku jest sirotků 5, Jan, Kateřina, Martin, Pavel, Ondra a Anna mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 3 a řece i jiných k tomu případnostech zaplaceného 150 zl, placením po 15 zl, až se s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka vyplatí.
Čtvrt roli v sedlským poli a kus jiné roli nad Bobálovem zaplacená za summu 175 zl. Prodána jest Adamovi písaři radnímu, placením od letha 1606 po 20 zl.
Achtel vinohradu v Štamfátě zaplacený za 300 zl. Prodán Mojžíšovi Danielovému, závdanku dal 40 zl, placením po 10 zl od letha 1606.
Vinohrad v Stračinku zaplacený za 40 zl, přijala vdova.
Půl štěpnice za Starým městem zaplacená za 15 zl, přijala vdova.
Na vinohradě v Růžené Kašpara Bednáře zaplaceného 18 zl, placením od letha 1605 po 8 zl podle ourody.
Na podsedku Staňka Opavského zaplaceného 175 zl, placením po 24 zl při Vánocích.
V statku neb[ožtíka] Václava Šalmana dílu po manželce nedobraného 39 zl 3 gr.
Krávy 2 po 6 zl za 12 zl.
Vinohrad v Teplé hoře zaplacený za 200 zl, přijala vdova.
Včely 30 po 20 gr za 10 zl, přijala vdova.
Kožich veliký starý za 10 zl.
Dluhu v statku n[ebožtíka] Holýho za ječmenem, za 2 v[ědra] vína a za čepici 14 zl.
Pás zastavený uherský Zimovský, má se vyplatiti.
Summa všeho statku 1238 zl 3 gr.
f 49b
Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka předních 170 zl, placením při každých Vánocích po 70 zl.
Mušlovi Židu dluhu 70 zl.
Rybářom dluhu 20 zl.
Na zbor strážnický 2 zl.
Bartolomějovi Šlechtovi dluhu 6 zl 2 gr.
Dívce za službu dáti summu 2 zl.
Na pohřeb naloženo 3 zl 10 gr 4 ½ den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Lukáše Rybáře, jichž půjčeno na zaplacení dluhu za rýž p[anu] Kryštofovi z Lichenštejna, 8 zl 10 gr.
Summa 284 zl 22 gr 4 ½ den.
Zůstává čistého statku mimo zaplacení dluhův 953 zl 10 gr
2 ½ den.
To dělíc na 6 dílův, přijde každému na díl jeho po 158 zl
26 gr 5 den.

Anna, mateř těch sirotkův, toto přijala na svůj díl:
Podsedek z řekou, z rolí pod rybníkem petrovským, štěpnici na Lideřovsku ze včelami, štěpnici nad Žabným v summě 170 zl.
Vinohrad v Teplé ve 200 zl.
Vinohrad Stračinek v 46 zl.
Půl štěpnice za Starým městem v 15 zl.
Krávy 2 po 6 zl za 12 zl.
Summa 437 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 158 zl 26 gr 5 den.
A tak zůstává dopláceti mimo poažení dílu svého 278 zl 3 gr 2 den, placením při každých Vánocích po 10 zl. Rukoj[mě] při purg[rechtu] zapsáni.
f 50a
Pavlovi náleží dílu jeho otcovského i po Janovi, Martinovi bratřích a Kateřině sestře jeho zemřelých 397 zl 6 gr 5 ½ den.

Ondrovi týmž spůsobem po zemřelých bratřích a sestře jeho náleží 397 zl 6 gr 5 ½ den.
Summa, co těm dvěma sirotkom náleží 794 zl 13 gr 4 den.
Více Ondrovi samému poručených od Anny mateře jeho náleží peněz podli kšaftu 15 zl. Ty sou z poručení p[ana] ouředníka půjčené Janovi Frýdlovi, kterýž sirotka chová.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře přijato po smrti n[ebožtíka] Eliáše hotových peněz 20 zl.
Též přijato za kožich 10 zl.
Dáno z nich na zbor podle poručenství 2 zl.
Rybářům na dluh dáno 12 zl.
Z dílů sirotčích od statku a rozdílu dáno 3 zl 28 gr.
Bartošovi Šlechtovi dluhu 9 zl 2 gr.
Za ty půjčené z peněz s[irotků] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkova na zaplacení dluhu pana z Lichnštejna za 10 mě[řic] rži po 25 gr – 8 zl 10 gr.

Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka přijato od Adama Travnického písaře za roli 20 zl.
Těch 20 zl odvedeno jest do statku n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh napřed položený.
Od Mojžíše Danielova syna Žida přijato za vinohrad v Šamfátě závd[anku] a peněz ročních 70 zl. Ty on sobě za dluh svůj porazil a tak jemu dluh zaplacen.

Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Staňka Opavského rybáře za podsedek a statek 10 zl.
Od Adama Travnickýho písaře radního za roli přijato 10 zl.
Do statku neb[ožtíka] Pavla Plesníka na dluh ut s[upr]a dáno 20 zl.

Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Adam Travnický za roli 10 zl.
Více Adam Travnický položil 50 zl.
Do statku Pavla Plesníka odvedeno 60 zl.
f 50b
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od Staňka Opavského za grunt a řeku 10 zl. Ty jsou vydány do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky přijato od Staňka Opavského za grunt 5 zl. Jsou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky přijato od Martina Duchoňka za roli na místě Adama Travnického 15 zl.Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Martina Duchoňka za roli na místě Adama Travnického 15 zl. Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh.
Leta 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Staňka Opavského za grunt 10 zl. Jsou odvedené na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Martina Duchoňka za roli lonských za rok 1611 15 zl.
Z statku Kašpara Bednáře přijato za Růženou 5 zl.
Dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh 20 zl.
Od Staňka Opavského přijato za grunt 10 zl. TY sou vydány so s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka.
Letha 1613 za plesníka ut s[pr]a přijato od Staňka Opavského za grunt položených 10 zl. Odvedeny sou do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh.
Od Mojžíše Žida za Štamfát přijato 10 zl. Odvedeny sou do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh ut s[upr]a.
Od Martina Duchoňka za roli přijato 15 zl. Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitulového přijato od Staňka Opavského za grunt 10 zl. Ty jsou odvedeny do statku Pavla Plesníkového na dluh.
Od Mušle Žida přijato za Štamfát 10 zl. Ty jsou odvedené do statku Pavla Plesníka.
Od Martina Duchoňka za roli přijato 15 zl. Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka na dluh.
f 51a
Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule od Staňka Opavského přijato za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníkového 10 zl.
Mojžíš Danielů syn položil za vinohrad do statku Pavla Plesníka a jsou tam odvedené 8 zl.
Od Martina Duchoňka za roli přijato, odvedeno do sta[tku] n[ebožtíka] Pavla Plesníkového na dluh povinný ostatních peněz 10 zl.

Téhož leta za téhož plesníka ut s[upra] přijato od ouřadu předměstí strážnicského z statku n[ebožtíka] Kašpara Bednáře za vinohrad v Růženné, což Tomáš Prostějovský pokládal, totiž za rok 1613 totiž 4 zl, též za rok 1614 4 zl a za rok 1615 ostatních peněz 5 zl, čehož všeho učiní 13 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule od Mojžíše syna Danielového za vinohrad v Štamfátě přijato 8 zl.
Od Staňka Opavského za grunt na peníze roční položeno
5 zl. Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníkového.
Z statku n[ebožtíka] Pavla Plesníka navráceno na peníze přebrané 14 zl 21 gr ½ den.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody od Staňka Opavského na peníze roční položeno peněz na rok ten 5 zl.
Od Mojžíše Žida syna Danielového přijato za vinohrad v Štamfátě peněz za rok 1617 do tohoto statku 8 zl.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od Staňka Opavského přijato za grunt a říku peněz 8 zl.
Od Mojžíše Žida Danielového za vinohrad v Štamfátě 8 zl.
Leta 1621 za plesníka Vácslava Lipenského vydáno Ondřejovi na vyplacení od Uhrů, když byl od nich zajatý s jiným Strážnicskými, 16 zl 25 gr.
Letha Páně 1622 za plesníka Václava Lipenskýho přijato od Šalomouna, syna Mojžíše Žida Danielového, za vinoh[rad] v Štamfátě 8 zl.
Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho od Šimka masaře Žida na místě Šalomouna, syna Mojžíše Žida, přijato za vinohrad v Štamfátě peněz ročních 12 zl. Ty zůstávají v truhlici sirotčí.
Téhož letha od plesníka Václava Lipenskýho ut s[upr]a přijato dvojích peněz, totiž za rok 1622 a za rok 1623, za vinoh[rad] v Teplé, kteréž také v truhlici sirotčí zůstávají, 16 zl.