Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Sirotci nebožt[íka] Matouše Pškavého

f 50a

Jest jich pěth, Jan, Martin, Jíra, Kateřina, Margeta a Kateřina macocha jejich 6. Kateřina a Margeta ty své vůle užívají, Jan, Martin, Jíra ti sou malí a při mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikle Urbanového 44 zl. Na to jest jim položeno, kteréž při právě zůstávají
6 zl a ostatek se jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Více jim náleží na vinohradě Pomykalce, kterouž drží Jan Pěniců 13 zl. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Pomykalce, kterej Kateřina macocha těch sirot[ků] koupila 10 zl.
Summa všeho což těm sirot[kům] náleží 67 zl, na to mají vyšlejch 6 zl. Dělíc tu summu vejš psanú na šest dílů, dostane se na každý díl po 11 zl 5 gr.
f 50b
Vydání na to:
Item Kateřina macocha těch sirot[ků] vzala na díl svůj vinohrad v Pomykalce v 10 zl, dodati jí přijde 1 zl 5 gr.

Letha [15]94 přijato od Martina Mikle Urbanovýho za grunth peněz purgkrecht[ních] dvojích 6 zl.
Letha [15]95 přijato od Martina vejš psaného za grunth peněz purgkrecht[ních] 1 zl 15 gr.
Letha [15]96 přijato od Martina vejš psaného za grunth 3 zl.
Letha [15]97 přijato od Martina Pškavého za grunth 3 zl. Ty peníze sou všecky vydány po s[irotcích] zběhlejch, Kateřině mateři na díl její dán 1 zl.
Letha 1598 přijato za grunt od Martina Outerka 3 zl.
Od Martina Kvašovského za Pomykalku vinohrad 1 zl.
Z toho dodáno ostatek spravedlnosti Kateřině mateři jejich
dílu po muži jejím 5 gr.

Jakož Kateřině a Markytě náleželo každej dílu jejího po
11 zl 5 gr, což učiní všeho 22 zl 10 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlých na J.M.Pána přišla. Z níž jest k ruce panské na hotově vyzdviženo 4 zl a z vyšlé spravedlnosti poraženo 3 zl, ostatek totižto 8 zl 19 gr 5 ½ den jest odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Urbanového jináč Vávry Bartoňového. A tak ti s[irotci] tu žádné spravedlnosti své nemají. A J.M. Pánu naposledy vyzdvihnouti přijde 6 zl
20 gr 1 ½ den.

Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Martina Úterkova za grunt 3 zl.
Též přijato od Martina Kvašovského za Pomykalku 1 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Vlkového[!] přijato od Martina Úterkova za grunt 2 R. Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Vávry Bartoňo[vého] podli odvodu po sirotcích zběhlých 6 R.
f 51a
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Kvašovského za Pomykalku 15 gr.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Martina Miklového za grunt 1 R.
Letha 1602 za fojta [Jana] Tomkového přijato od Martina Miklového za grunt 2 R 15 gr.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina Miklového za g[runt] 2 R.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato z důchodův na dluh Jeho [Mil]osti Páně povinný 6 R 12 gr 3 den. Ty přijal Jan na svůj díl a dáno je[mu] za to obilí.