Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Dům Jana Kučery

f 10a

Ten Jan Kučera drží duom po nebožce Margitě Zvěřince podle zápisu knih sirotčích starých červených v listu 92, vlastní mateři svej, se vším a všelijakým jiným jměním po ní zůstalým, kterýž jest zouplna a docela zaplacený.

Leta 1596 při času s(vatéh)o Václava a za p(ana) purgmistra Martina Mitmánka prodali fojt a starší bobalovští grunt svrchu psaný po n(ebožtíku) Janovi Kučerovi zůstalý se vším je(h)o příslušenstvím, tak jakž ho sám n(ebožtík) v užívání byl, a to Mauricovi Khellerovi krejčímu za summu jmenovanou 400 zl. Závdanku hned při odevzdávce položil fojtu a starším bobalovským 50 zl a ostatek platiti má od leta 1597 při Vánocích pořadně po 25 zl až do vyplnění sumy ut s(upra). Odevzdán za volný a svobodný za purgmistra Jana Sokola na rathauzi. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a i povinnosti všelijaké Viktorin Straka, Jakub Bernart, Martinus Rožmberský, Pavel Valentů slíbili R.S.A N.
Ta summa nahoře psaná náleží k vyzdvižení každého roku fojtu a starším bobalovským.
Leta 1597 Mauric nadepsaný položil roční peníze 25 zl. Sou odvedeny fojtu a starším bobalovským.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.