Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt Jana Jelénky

f 12a

Letha Páně 1578 podle vyhledání knih sirotčích starejch černejch v listu 29 nadepsaný Jan Jelének ujal ten grunth s řekou, štěpničkou jednou, půl achtelem vinohradu v Mrhoních i s jinejmi věcmi pozůstalejmi po nebož[tíku] Matějovi Střelovi za summu 264 zl. Na kderéžto summě díl Margety ženy svej porazil, totiž summy 96 zl 10 gr a ostatní summu pastorkom svým, summy totiž 168 zl, letha 1594 docela a zouplna zaplatil. A tak za ten grunth a jiný statek těmž pastorkom ani žádné[mu] nic dlužen nejni a má jej docela a zouplna zaplacenej.

Letha Páně 1599 v pátek po památce s[vatéh]o Jakuba apoštola Páně stal se frejmark z povolením Jeho Mi[l]osti urozeného pána pana Jana Jetřicha z Žerotína, pána dědičného na Strážnici, mezi Janem Jelínkem a Mikulášem Rybářem o řeky vody bez gruntu a štěpnic a roubanic, a to takový, že nadepsaný Jan Jelínek dal své vody řeky zaplacené a žádnému v ničemž nezávadné Mikulášovi Rybáři. Proti čemuž zase Mikuláš Rybář dal taky své vody řeky Janovi Jelínkovi tolikýž zaplacené a žádnému v ničemž nezávadné a k tomu ještě Mikuláš Janovi Jelínkovi peněz hotových 31 zl přidal a on od něho je zouplna a docela přijal. A tak z obou stran sobě ty řeky za volné a svobodné odevzdali a mají každý tu svou řeku zaplace[nou]. Act[um] z poručení p[ana] Jana Skřičkovského z Pozdětína, ouředníka toho času na Strážnici, letha a dne ut s[upr]a.
f 12b
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře Jan Jelínek prodal podsedek svůj s řekou, s štěpničkou u Háje Janovi Vaňkových za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 14 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu Filip Hoškových, Bartoš Špata, Jan Ráček
S R S A N.
Leta 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Vaňkových za grunt Janovi Jelínkovi 3 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Jan Vaňkových za grunt Janovi Jelínkovi 2 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Jan Vaňků za g[runt] Janovi Jelínkovi 6 zl.

Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře prodán požár z řekou a štěpničkou u Háje, zuostalý po n[ebožtíku] Janovi Vaňkovým, Janovi Matějkovýmu z Petrova za summu 60 zl bez závdanku, platiti má od letha 1606 po 3 zl. Odevzdáno jemu to za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Kutějků, Jan Ráček S.R.S.N.

Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta prodán požář ut s[upr]a z řekou, z roubaničkou u Háje a jiným k tomu příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Janovi Matějkovým, Jírovi Tejneckýmu za summu 60 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdáno jemu to za volné a svobodné. Rukojmě Václav Koudelka, Jíra Kratochvíle, Jan Franěk S.R.S.N.
Na tom gruntě a říce náleží osobám těmto:
Rybářům strážnickým předních peněz za dluh neb[ožtíka] Jana Jelénka 6 zl.
Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Jelínka, 39 zl.
Nápadníkům po neb[ožtíku] Janovi Vaňkovým posledních peněz 15 zl.
f 13a
Letha 1608 za plesníka Václava Veselskýho Justyna, manželka Jíry Tejneckýho, prodala podsedek napřed psaný s říkou, s roubaničkou u Háje a jiným k tomu příslušenstvím témuž Václavovi Veselskýmu za summu 64 zl. Závdanku dáti má 4 zl a platiti od letha 1609 po 3 zl. Odevzdáno to jemu za volné a svobodné. Rukojmě: Martin Pikhart a Pavel Pikhart S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Václav Veselský závdanek ut s[upr]a 4 zl. Z toho dáno za dluh Jíry Tejneckého do důchodů
1 zl, Bartošovi písaři za víno 1 zl a zůstane manželce jeho
2 zl.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky položil Václav Veselský za g[runt] rybářům strážnickým 3 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Vácslav Veselský 3 zl. Ty přijali rybáři strážnicští.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Václav Veselský 3 zl. Ty přijal Jan, s[yn] n[ebožtíka] Jelínka, na díl svůj.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Václava Veselskýho za grunt 3 zl. Ty přijal Jan, syn n[ebožtíka] Jelínka, na díl svůj.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Václav Veselský za grunt svůj 3 zl. Ty přijal Jan, s[yn] n[ebožtíka] Jelínka, na díl svůj.
Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule Václav Veselský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jelénka, kteréž Jan Jelénků přijal, 3 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Václav Veselský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jelénka, kteréž jest Jan Jelének přijal, 3 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Václav Svoboda položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jelénka peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydány Janovi Jelínkovi.

Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho s vůlí pana ouředníka prodán jest ten grunt, kterýž po nebo[žtíku] Václavovi Veselským pustý zůstával, Václavovi Peřinovi bez závdanku za summu 60 zl, platiti má ročně po 2 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Florián Fitule a Václav Šnobl S.R.S.a N.
f 13b
Leta Páně 1628 za plesníka Vácslava Lipnického Vácslav Peřina prodal jest ten podsedek napřed psaný s říkou a roubaničkou u Háje a jiným k tomu příslušenstvím Pavlovi Kunovskému bez závdanku za summu 60 zl, platiti jej má každoročně po 2 zl. Rukojmě za placení a opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Vácslav Peřina, Thomáš Nedolevek S.R.S.N.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Pavel Kunovský položil za gr[unt] a říku peněz ročních k obci ryb[ářské]
2 zl.
Letha 1631 za plesníka Jana Macháčkového Pavel Kunovský položil za gr[unt] a říku peněz ročních k obci rybářské na místě s[irotků] nebožtíka] Jana Jelínka 2 zl.
Letha 1632 za plesníka Vácslava Lipnicského Pavel Kunovský položil za gr[unt] a říku s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jelínka peněz ročních 1 zl.
Letha 1633 za plesníka Jana Macháčkového Pavel Kunovský položil za gr[unt] a říku peněz ročních s[irotků]m n[ebožtíka] Jana Jelínka 1 zl.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Pavel Kunovský položil za grunt a řeku peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jelínka 1 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipenského Pavel Kunovský položil za gr[unt] a řeku s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jelínka 1 zl.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Pavel Kunovský položil za grunt a řeku s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jelínka, zůstávají za obcí rybářskou, 1 zl.
f 14a
Letha Páně 1638 za plesníka Václava Lipnického Pavel Kunovský položil za grunt a řeku s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jelínka, zůstávají za obcí rybářskou, 1 zl.
Leta Páně 1638 za plesníka Václava Lipenského Pavel Kunovský položil za grunt a řeku 1 zl. Ten přijala obec rybářská města Strážnice.
Letha Páně 1640 za plesníka Jana Macháčkového položil Pavel Kunovský za gr[unt] a řeku 1 zl. Ten přijal plesník ut s[upr]a na obec rybářskou města Strážnice.

Leta Páně 1641 za plesníka Jana Macháčkového položil Pavel Kunovský za grunt a řeku 1 zl. Tento přijal plesník ut supra na obec rybářskou města Strážnice.
Letha Páně 1647 za plesníka Jana Veselského položil Pavel Kunovský za grunt a řeku 2 zl. Takové peníze přijal Jan plesník Veselský na obec rybářskou.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského položil tenž Pavel Kunovský za grunt a řeku 1 zl, kteréžto za ním pozůstávají za rok 1647.