Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt Jana Šontrky

f 7a
[Začátek chybí]

Ten Jan Šontrka koupil podsedek svůj letha [15]94 od Barbory Trnkový za 2 zl 15 gr a již jej má zaplacenej.

Pusté místo

Letha 1611 za fojta Jana Šímy Filip Makylů ujal podsedek požár, kterýž jest jemu po Dorotě, manželce někdy neb[ožtíka] Jana Šontrky, nápadem přišel. A tak jej má zouplna zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti J.M. Páně Vácslav Velický a Mikuláš Budáš S.R.S.a N.

Pusté