Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt Jíry Myslivcova

f 9a

Letha Páně 1592 Jíra Myslivcuo koupil podsedek svůj od Jana Pastejře za 20 zl, na kderejž závdanku téhož letha vejš psaného Janovi Pastejři položil 2 zl. A ostatek od letha [15]93 při Vánocích dopláceti má po 1 zl – 18 zl. Na to jest zadržel 1 zl.
Ty peníze vejš psané náleží osobám těmto:
Item obci lhotský 11 zl. Ty jim pořadně od letha [15]93 jíti mají po 1 zl.
Též náleží Janovi Pastejři 7 zl. Ty jemu jíti mají, když obec svou spravedlnost vyberou též po 1 zl.

Letha [15]93 a [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj obci lhotské 2 zl.
Letha [15]95 položil Jíra vejš psaný za grunth obci lhotské 1 zl.
Letha [15]96 položil Jíra vejš psaný za grunth peněz obci lhotské 1 zl.
Letha 1598 položil Jíra Myslivců za grunt obci lhotské
1 zl.
f 9b
Leta [15]97 prodán grunt napřed psaný od Jíry Myslivce Martinovi Tomšovýmu za tu summu, což na něm Jíra Myslivců doplatiti jměl, totiž 13 zl, kteréž pokládati má od 97 leta po 1 zl. Rukojmě z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Křižanů, Jan Šavrňů S.
Téhož leta [15]97 položil Martin Tomšů obci lhotské 1 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Martin Tomšů za podsedek obci lhotské 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového položil Martin Tomšů za g[runt] obci lhotské 1 zl.

Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Martin Tomšů prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Kločkovi za summu 20 zl. Pustil
jemu, což na něm zaplatil 10 zl a ostatek dopláceti má od letha ut s[upr]a, totiž obci 3 zl, Janovi Pastýři 7 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu Jan Pěnica, Ondra Klimšů S.R.S.N. Stalo se ut supra.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Kloček prodal podsedek svůj Mikulášovi Hráznýmu za summu 20 zl. Závdanku jemu dal 1 zl a pustil jemu Jan Kloček, což tu zaplaceného měl, totiž 9 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl, totiž obci lhotské 3 zl a Janovi pastýři 7 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pěnica, Vaněk Tomanů S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Mikuláš Hrázný položil za podsedek obci lhotské 15 gr.

Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš Hrázný za podsedek obci lhotské 1 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš Hrázný za podsedek obci lhotské 1 zl.

Pusté místo
f 10a
Letha 1614 za fojta Václava Roškového starší prodali požár podsedek po n[ebožtíkovi] Hrázném zůstalý Mikulášovi Pyskatýmu za 16 zl 15 gr bez závdanku, placením od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za něj Mikuláš Tomků a Vávra Smůlů S.R.A N.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Pyskatý položil za grunt peněz ročních obci lhotské 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Mikuláš Pyskatý položil za grunt obci lhotské 1 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Mikuláš Pyskatý položil za g[runt] obci lhotské 1 zl.

Pusté