Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Sirotci neboštíka Jíry Fojtového

f 7a

Jest jedna Kateřina a Zuzanna, mateř její druhá.
Vyhledalo se jim oběma spravedlnosti na gruntě Jana Belfového 23 zl.
Více jim náleží na vinohradě téhož Jana Belfového v hoře Leskovej 18 zl. Sou peníze poslední, mají se z gruntu vyplniti.
Více na kopanici, kterouž Blažek Sirotů drží, náleží 6 zl.
Summa 47 zl, dělíce na dva díly příde na každý díl po 23 zl 15 gr.

Vydání:
Item Jan Belfů díl Zuzanny manželky svej sobě sráží na podsedku, vinohradě a kopanině 23 zl 15 gr. A tak Kateřině díl její vejš psanej se doplniti má takto:
Item Jan Belfů otčím její s podsedku pokládati má od letha 1594 při Vánocích po 2 zl.
f 7b
Item z vinohradu povinen bude pokládati též Kateřině, když nejprve Jíra Švehlů svou spravedlnost vybere, po 4 zl.
Item Blažek Sirotů za kopaninu 3 zl a zadržel 2 ½ zl a ostatek od letha 1594 při Vánocích doplatiti má.
Více se nachází Kateřině z Zuzanou mateří její na vinohradě v Dobrej hoře, který drží Jan Slováků 5 zl. Ty jim jíti mají, když se Danielovi Židu do Strážnice 70 zl vyplní, po 5 zl.

Letha [15]94 přijato od Jana Belfy za podsedek peněz purgkrechtních 2 zl.
Od vkladu do těchto register Václavovi Lethovskému dáno
6 gr 4 den.
Letha [15]95 přijato od Jana Belfyho za podsedek peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Ondry Beby za grunth 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Ondry Beby za grunth 2 zl.
Letha 1598 přijato od Ondry Beby 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Ondry Beby za grunt 2 zl.
f 8a
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Ondry Beby za grunt 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Černého přijato od Macka Černého za grunt 1 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Pukového přijato od Jana Trávníčka za grunt 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Macka Černého za podsedek 1 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Macka Valkového za g[runt] 1 zl. Ty přijal Pavel Šulovský na díl Kateřiny manželky své.

Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Macka Valkového za grunt 2 zl. Přijala je Kateřina na díl její.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlcova přijato od Macka Valkova za grunt 1 zl. Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Macka Valkova za grunt 2 zl. Ty přijal Pavel Šulovský na díl manželky své.
Z důchodův panských vyšlé spravedlnosti na dluh J.M. Páně přijato 13 zl 20 gr. Ty přijal Pavel Šulovský na díl manželky své a dáno jemu obilí.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Macka Valky za grunt 2 zl. Ty přijal Pavel Šulovský.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Martina Kotláska na místě Macka Valky za grunt 1 zl. Ten přijal Pavel Šulovský. A tak se témuž Pavlovi Šulovi dopláceti zůstává
18 gr.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového [přijato] od Martina Blatnického na místě Martina Kotláska za grunt 2 zl. Z toho dáno Pavlovi Šulovi na díl Kateřiny manželky jeho ostatních
18 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Beby odvedeno 1 zl
12 gr.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně od Martina Blatnického přijato 2 zl. Dány Janovi Belfovi, neb jemu přední peníze náleží na tom gruntě.
f 8b
Leta Páně 1616 za fojta Jíry(!) Prčky Martin Blatnický položil za grunt a přijal je Jan Belfa, totiž 2 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Martina Blatnického za grunt přijato peněz 2 zl. Ty jsou vydány Janovi Belfovi.