Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Sirotci nebožtíka Jakuba Němcova

f 5a

Jest jedna, Johanna a Dorota mateř její druhá.
Ten sirotek spolu i s mateří má na gruntě nebožt[íka] Jakuba Němcova otce svého podle knih purgkrechtních zaplaceného 44 zl.
Více náleží jim na ty dva díly vína po neboštíkovi Jakubovi, otci toho sirot[ka] zůstalýho, sedm věder vína.
To když se prodá, mají se dluhové z toho zaplatiti.
Též jim náleží roubanice v Žadovci a včely jedny, ovec patero, klisna při gruntě jedna, vůz nedobrý.

Dluhové tito se zaplatiti mají:
Židovi Pinkusovi do Strážnice 21 zl 3 ½ gr.
Mikulášovi Nedoťalovi v Radějově 1 zl.
Martinovi Pavlovému 1 zl.
Ondrovi Martinovému 1 zl.
Švendovi z Radějova 1 zl.
Masaři radějovskému 1 zl 10 gr.
Janovi Vděkovému 7 gr.
Okáčovi ševci do Strážnice 8 gr.
Pars dluhu k zaplacení 26 zl 28 ½ gr.
f 5b
Více těm sirotkům náleží za víno prodané peněz hotovejch 27 zl 18 gr.
Více na vinohradě, kterejž Jan Mikoláše Bartysového držel, náleží 27 ½ zl.
Summa všeho statku 89 zl 3 gr.
Z toho se snímá za dluhy nebož[tíka] otce jejich 26 zl
28 ½ gr. I se[j]mouc takové dluhy z nadepsané sumy, zůstává čistého statku 62 zl 5 ½ gr. Dělíc tu sumu na dva díly, dostane se na jeden každej díl po 31 zl 2 gr 5 den.

Vydání z té hotové sumy:
Pinkusovi Židu 10 zl.
Drobnějších dluhuov napřed položenejch 5 zl 25 gr.
A Dorotě mateři dáno 11 zl 23 gr.

Letha [15]96 přijato od Jana Bartysového za vinohrad 2 zl.
Letha 1597 a 1598 přijato od Jana Bartysového za vinohrad 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Jíry Martinova za grunt 6 zl. Z toho vzal Jan Bartysů na díl Doroty ženy své 3 zl a na sirotka do truhlice vloženo 3 zl.
Též přijato od Jana Bartysova za vinohrad 2 zl.
A z statku Adama Němce za grunt přeplacených peněz přijato 4 zl. Z toho dáno Janovi Bartysovi na díl Doroty ženy jeho
2 zl.

Do statku Adama Němce dáno za vinohrad nenáležitě pokládaných od Jana Bartysova a neměly těmto sirotkom pokládány býti 6 zl.
f 6a
Pinkusce Židovce dáno na dluh 5 zl.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jíry Martinového za grunt 3 zl. Ty sou vydány Pinkusce Židovce.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jana Bartysového za vinohrad 1 zl. Ten jest dán Pinkusce Židovce na dluh její, ještě se jí zůstává dodati 2 zl 3 ½ gr.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jana Bartysa za vinohrad 2 zl. Z toho dáno Pinkusce ostatek dluhu 2 zl 3 ½ gr.
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato z gruntu Mathouše Velického 3 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše Velického za grunt 2 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše Velickýho za grunt 2 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Matouše Velického za grunt 2 zl.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Matouše Velického za grunt 3 zl. Ty jsou dány Dorotě na díl její mateři.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Martina Bartoňového za g[runt] 3 zl.
Z statku Adama Němce přeplacených peněz přijato 6 zl. Z toho dáno Johance na díl její 3 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Bartoňového za grunt 3 zl. Ty sou vydány Johance na mentlíček.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Martina Bartoňového 3 zl.
Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Václava Janečkového na místě Martina Bartoňového za g[runt] 3 zl. Ty jsou vydány Johance na díl její.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Václava Janečkového přijato za grunt 3 zl. Ty sou vydány Johance na díl její.
f 6b
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Václava Janečkového přijato za grunt 3 zl. Ty sou vydány Johance.
Leta 1618 přijato z důchodův J.M.Páně na vyšlou spra[vedln]ost 10 zl 26 gr 3 ½ den. Ty sou dány Johance a dáno jí rži 27 m[ěřic], v penězích každou měřici po 12 gr.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Václava Janíčkového přijato za grunt peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydané Johance na díl její.