Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunt Václava Dřímalů

f 152a

Ten Václav Dřímalův má grunth ze štvrtí roli od Macka Hodrlova vyfrejmarčenej, kterýž j[es]t zaplacený a Hodrlů na svým gruntě souce povinnen 150 zl sirotkům nebož[tíka] Pechy Čapkového platiti, tímto frejmarkem Václav Dřímal na sebe takovou sumu k zaplacení přijal, na kderouž jest od letha [15]93 29 zl vyplnil. A mimo to těmž sirot[kům] napřed psanýho do téhož letha napřed psaného zadržel 33 zl. A ostatek od letha [15]94 při Vánocích platiti má těm sir[otkům] pořadně po 5 zl.

Letha [15]94 Václav vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl. Více položil za zadržalou sumu 5 zl.
Letha [15]95 položil Václav za grunth půl peněz purgkrecht[ních] 2 zl, ostatek o s[va]tým Václavě doložiti má.
Letha [15]96 položil Václav Dřímalů za grunth sirotkům napřed psaným 5 zl.
Leta [15]97 položil Václav Dřímalů za grunt svůj 5 zl s[irotkům] n[ebožtíka] Pechy Čapkového.
Leta [15]98 položil Václav Dřímalů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 5 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Václav Dřímalů za grunth svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 5 zl.
f 152b
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Václav Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 5 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Václav Dřímalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Václav Dřímalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 2 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 4 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 6 zl.
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali podsedek požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli pozůstalý po neb[ožtíkovi] Václavovi Dřímalovi Urbanovi Hlouškovýmu za summu 70 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Ondra Klimšů, Jíra Holušů, Jan Vašků SRSAN.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového Urban Hloušků prodal podsedek ze čtvrtí roli Jírovi Janíkovi za sumu 70 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Matěj Křižanů, Vaněk Tomanů, Jíra Urbánků SRSN.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Janíkův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jíra Janíkův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jíra Janíkův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkovýho položil Jíra Janíkův za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Jíra Janíkův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Janíkův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Janíčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl.
f 153a
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Janíčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového peněz ročních 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jíra Janíčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jíra Janíčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl.

Pusté

Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt a ouřad prodali grunt se čtvrtí roli Bartkovi Chromčíkovi za summu 9 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jíra Vykoukal a Jíra Zapletal SRSN.

Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Martinovi Pechovému za summu 9 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Václav Polešovský a Řehoř Štěrba S.R.S.A N.
Letha 1645 za fojta Adama Smula položil za g[runt] svůj peněz ročních Martin Pecha 1 zl. Ten přijal fojt ut s[upr]a k obci lhotský.
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Martin Pechův položil za grunt svůj peněz ročních a přijala obec tvarožnolhotská 1 zl.
Letha Páně 1649 za fojta Václava Štípského Martin Pechů zemřel, po něm zůstalá Zuzana vdova ta jest z toho gruntu pryč odešla. Tudy aby ten grunt pustej nezůstal, jest od téhož fojta a ouřadu ten grunt ze čtvrtí roli Martinovi Palátovi v tej sumě, jak Martin Pechů jej měl, prodán za sumu 9 zl. Placení po vyjití lhoty po 1 zl. Odevzdán za volné [a] svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Číž, Matěj Sadílek SRSN.