Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Nápadnici po nebožt[íkovi] Vávrovi Bartoňového Ance

f 52a

Vyhledalo se jí spravedlnosti 196 zl 8 gr 1 ½ den.
Na to jest vydáno podle bedlivého vyhledání a sečtení 78 zl a ještě se jí k doplnění dílu jejího dodati má 98 zl 8 gr 1 ½ den na níže psaných osobách, a to takto:
Item na gruntě Jana Vávrového bratra jejího 4 zl 21 gr 5 ½ den. Ty peníze sou vyšlé a za ním zadržalé zůstávají.
Item na vinohradě v Pomykalce, kterejž Tomáš Mahule drží 6 zl. Ty sou též zadržalé a za ním zůstávají.
Item na vinohradě Pomykalce, kterejž Matěj Škořupů drží 9 zl. Na to zadržel 4 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má po 1 zl.
A při právě hotových bejti má 78 zl 16 gr 3 den.

Letha [15]94 přijato od Jana Vávrovýho za grunth peněz purgkrechtních 4 zl 21 gr 5 ½ den.
Téhož letha [15]94 položil Matěj Škořupů na zadržalé peníze za vinohrad 2 zl.
Těch všech 6 zl 21 gr 5 ½ den dány Ance napřed psané.
Letha [15]96 položil Matěj Škořup za vinohrad, kteréž Anka přijala 10 gr.
Téhož letha dáno Ance na díl její na vyšlou spravedlnost 5 zl.
f 52b
Letha [15]94 položil Tomáš Mahule za vinohrad 1 zl. Ten jest dán Ance.
Letha [15]97 přijato od Matěje Škeřupa za vinohrad 15 gr. Sou dány Ance.
Též přijato od Tomáše Mahule za vinohrad Pomykalku 2 zl. Sou dány Ance na díl.
Více Ance dáno na vyšlou spravedlnost 6 zl.
Letha 1598 přijato od Matěje Škeřupového za vinohrad 1 zl.
Též přijato od Tomáše Mahule za vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Ance na díl její do Radějova.
Více dáno Dorotě na vyšlou spravedlnost 4 zl.
Odvedeno těmto s[irotkům] na vyšlou spravedlnost na statku n[ebožtíka] Matouše Pškavého po Kateřině a Markytě, s[irotcích] zběhlých. Ta spravedlnost jak jim jíti má, při tom statku se spraviti moci budeš, totiž 8 zl 19 gr 5 ½ den.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Tomáše Mahule z Radějova za vinohrad ost[atní] 3 zl. Ty sou vydány Ance na díl její do Radějova.
Též přijato od Matěje Škeřupového za Pomykalku 1 zl. Ten jest vydán Ance na díl její do Radějova.
Též dáno Anně na vyšlou spravedlnost 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato z statku n[ebožtíka] Matouše Pškavého podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 6 zl. Ty sou vydány Anně na díl její, které vzal Jan Rožků.

Letha 1601 za fojta Jana Tomkova přijato od Macka Škeřupového za Pomykalku 1 zl. Ten přijal Jan Rošků na díl Anny ženy jeho.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od něho za vinohrad 1 zl. Ten přijal Jan Rošků z Radějova.
Anně dáno z vyšlé spravedlnosti na díl její 6 zl.