Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Sirotci nebožt[íka] Matěje Konečného

f 60a

Jest jeden, Mikuláš. O tom se ode 30 leth neví a nikdy se nestaví.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti vyšlé i po nebošce Maruši, sestře jeho zemřelé, na hotově kteráž při právě bejti má 54 zl 24 gr.
A o jiné spravedlnosti, aby kde co více měl, se neví.
A poněvadž tenž sirotek výš psaný se od 30 leth nikdy nestavěl, ta spravedlnost na Jeho Milost Pána připadla a již Jeho Milosti ta summa, totiž 54 zl 24 gr, odvedena j[es]t.