Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Barboře nebožt[íka] Martináka, manželka Václava Dřímalového

f 54a

Náleží jí na vinohradě v Šumberku, kterejž Jan Ondry Pračkového drží, 19 zl. Ty jí jíti mají od letha [15]94 po 3 zl.

Letha [15]94 položil Jan Ondry Pračkových za vinohrad 6 zl. Ty sou dány Barboře vejš psané.
Letha [15]96 přijato za vinohrad od Ondry Jana Pračkových, kteréž Barboře vydány sou 1 ½ zl.
Letha [15]97 přijato za vinohrad nahoře psaný 3 zl. Sou dány Barboře na díl její.
Letha 1598 položil Jan Ondry Pračkového za vinohrad 3 zl. Ty přijala Pinkuska Židovka podli odkážky Václava Dřímalového. Ty peníze položil Pecha Hrubého a on ostatek pokládati má.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Pechy Hrubého za vinohrad 3 zl. Ty zůstávají při ouřadu a sou vydaný Pinkusce za dluh podli odkážky ut s[upr]a.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Pechy Hrubého za vinohrad ostatních 2 zl 15 gr. Ty přijala Pinkuska 1 zl a Václav Dřímalů přijal 1 zl 15 gr.
A tak ten statek doplacen a všecken vyzdvižen jest.