Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunt Kateřiny Škořupkovej

f 161a

Letha Páně 1591 Kateřina vejš psaná koupila podsedek za 22 zl, kterejž jest letha [15]93 doplatila.

Letha 1607 za fojta Jana Hynkového Mikuláš Škeřupů, kterémuž ten svrchu psaný grunt po neb[ožce] Kateřině Škořupovej nápadem přišel, prodal jej Jírovi Škeřupovýmu, bratru svému, za hotový 3 zl. A tak jej zouplna a docela zaplacenej má. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení toho gruntu požáru i všelijaké povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Jíra Urbánkových, Václav Škrachů S.R.S.A N.

Letha 1610 za fojta Martina Lišky Jíra Škořupů dal tenž grunt Jírovi Vávrovýmu za poloulání a tak jej týž Jíra Vávrů má zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Rukojmě za opravu, povinnosti JMP Jíra Pechů, Jan Bradáč S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli Řehořovi Štěrbovi za 16 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Václav Rožek a Václav Procháska SRSAN.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Řehoř Štěrba ročních peněz 1 zl. Ten přijal Jan Pechů.
f 161b
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Řehoř Štěrba položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijal Jan Pecha.

Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Řehoř Štěrba zemřel, Matěj Sadílek pojal sobě pozůstalú vdovu za manželku a ujal toliko k tomu gruntu jednu čtvrt roli z jistú vůlí vrchnosti
v summě 16 zl, placením po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Martin Chropovský a Jura Zapletal S.R.S.a N.
Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Matěj Sadílek za grunt ročních peněz 1 zl. Jan Pecha je přijal.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Matěj Sadílek položil peněz ročních 1 zl. Takový přijal Jan Pechů.

Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodali fojt a starší svrchu psaný grunt z poloulání roli po Matějovi Sadílkovi Michalovi Vítkovi za summu 20 zlm. Platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Škrdláček a Martin Chropovský S.R.S.a N.R.