Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunt Šimka Jarošového

f 201a

Letzha Páně 1568 podle zápisu knih starých purgkrechtních v listu 42 a 93 ten Šimek vejš psanej koupil ten grunth svuój i z říkou od Jana, syna Vaška Bředclavského, za 10 zl. Kderýž jest leta 1578 zouplna doplatil a zaň žádnému nic dlužen nejni.

Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře Šimek svrchu psaný prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Ráčkovi i s štěpnicí Matoušovskou u Jašavy za summu hotových 100 zl. A tak mu zouplna a docela zaplatil. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a povinnost panskou Jíra Švec a Zachariáš Bílků R.S.A.N.S.

Letha 1608 za plesníka Václava Veselského týž plesník a rybáři prodali podsedek požár ut s[upr]a s říkou a pasekami k tomu od starodávna přináležejícími, z kteréž Jan Ráček preč ušel, Janovi Fitoulovi za summu 50 zl. Závdanku dáti má 2 zl a platiti od letha 1609 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Koudelků a Pavel Pikhartů S.R.S.A N.
f 201b
Z tej řeky náleží osobám těmto:
Do cechu krejčířského předních peněz skoupených od Jana Ráčka 40 zl.
Janovi Ráčkovi naposledy 10 zl.

Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Jan Fitula závdanku a peněz ročních cechmistrům krejčířským 5 zl.

Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a Jan Fitule ten podsedek i s řekou zase Janovi Ráčkovi pustil a což Jan Fitule na něm 5 zl zaplacených měl, ty jemu Jan Ráček hotové navrátil a tak bude povinen Jan Ráček toliko za ten podsedek do cechu krejčovskýho 35 zl doplatiti, placením od letha 1610 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Veselský, Mathouš Chroust a Jan Franěk S.R.S.a N.

Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky prodal Jan Ráček podsedek svůj i z říkou a vším příslušenstvím Hanovi Fitulovi za summu 60 zl bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 3 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za placení a opravu i povinnosti J.M.Páně Václav Lipnickej, Florián Fitule S.R.S.N.
Na tom podsedku náleží těmto:
Item do cechu krejčířskýho předních peněz 35 zl.
Janovi Ráčkovi posledních peněz 25 zl. Z těch Ráčkových peněz zaplatiti se má dluhu předně do důchodův J.M.Páně za obrok a platy zadržalé 4 zl.
Nápadníkům n[ebožtíka] Zacha Bílkova 7 zl.

S[irotkům] n[ebožtíka] Lukáše Rybáře půjčených 6 zl.
S[irotkům] Jana Jidáška z Pohořelic vyzdvižených 2 zl
10 gr.
Ostatek Janovi Ráčkovi mimo splacení jeho dluhu 5 zl 20 gr.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Jan Fitule za g[runt] 3 zl. Ty přijali cechmistři krejčovští.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Jan Fitule za g[runt] cechmistrům krejčovským 3 zl.
f 202a
Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule Jan Fitule položil za grunt cechmistrům krrejčířským peněz ročních 3 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Jan Fitule za grunt peněz ročních 3 zl. Ty jest Florián Fitule přijal na dluh Jana Ráčka do důchodů Jeho Milosti Páně, jímž povinen byl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Jan Fitule položil za grunt svůj a říku peněz ročních 3 zl. Z toho dáno do důchodů JM Páně za dluh Jana Ráčka 1 zl 4 gr, do cechu krejčířského strážnického dáno 1 zl 26 gr.
Letha Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Jan Fitule položil za grunt svůj a říku peněz ročních 3 zl. Ty přijali cechmistři krejčovští na místě cechu.

Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho jakož jest ten grunt z řekou po nebo[žtíku] Janovi Fitulovi pustý zůstával, takový grunt i s tou řekou z vůlí pana ouředníka jest prodán Václavovi Šnoblovi za tu summu což zůstává dopláceti, totiž
42 zl, platiti má ročně po 2 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Macháčků a Matouš Čižník S R S a N.

Leta 1628 za plesníka Vácslava Lipnickýho Vácslav Šnobl prodal ten grunth z řekou s povolením pana ouředníka Tobiášovi Nedolevkovi bez závdanku za summu 42 zl, platiti má ročně po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Raška, Vácslav Macháčků S.R.S.N.

Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového s povolením pana ouředníka stráž[nického] prodán jest ten gr[unt] i z řekou Vácslavovi Peřinovi bez závdanku za summu 42 zl a platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Koblížek a Pavel Kunovský S.R.S.A N.
f 202b
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Václav Peřina položil za grunt a řeku, ty jsou přijali do cechu krejčířského města Strážnice 1 zl.

Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského purgkmistr města Strážnice Jiřík Praštěk vystavíc ten grunt obec městská prodali jej Pavlovi Svobodovi za summu 50 zl bez závdanku, placení ročně po vyjití tří leth po 3 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti panské [i] obecní a placení gruntu Pavel Malíř a Jiřík Pokorný S R S A N.

Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipenského ten svrchu psaný grunt ujal Thobiáš Krošel za summu 70 zl. Závdanku položil 10 zl, kteréž pan Martin Janko, purgkmistr města Strážnice, přijal, ostatní summy placení po 3 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní a placení kruntu Václav Šlechta a Jiřík Pokorný S R S N.
Leta 1638 za plesníka Václava Lipenského Tobiáš Krešel položil za grunt obci města Strážnice, kteréž přijal pan purgkmistr Martin Mráz, 3 zl.
f 203a
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Dobiáš Krešel položil za grunt obci města Strážnice 3 zl. Ty jest přijal pan purgkmistr Jiřík Praštěk.
Letha 1640 a za rok 1641 za plesníka Jana Macháčkového Tobiáš Krešel položil za gr[unt] obci města Strážnice 6 zl. Ty jest přijal pan purgkmistr Martin Mráz.

Letha 1653 dne 5.Augusti ode mně Valentina Daniele Schreyera, ten čas hejtmana panství strážnického, jest odprodán ten grundt po Thobiášovi Grešlovi Matoušovi Šaškovi ševci za summu bez závdanku 40 zlm. Z toho povinen pokládati do důchodův předních peněz 25 zlm a vdově po nebo[žtíku] Grešlovi 15 zlm, ročně pokládati má z něho po 2 zlm. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Ochrasta, Jan Krejšar
S R S A N.