Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 S[irotci] n[ebožtíka] Daniele Barčáka

f 55a

Jest k tomu statku sirotek jeden Jan a Johanka mateř jeho druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Požár z řekou zaplacený za 40 zl.
Achtel vinohradu v Dolní hoře za 150 zl.
Na achteli vinohradu v Štamfátě Martina Rožumberského
110 zl, placením po 20 zl podle ourody.
Štěpnička za mlejnem za 6 zl.
Bečka vína za 15 zl.
Šatů ložných 7 kusů, to mateři zanecháno.
Summa statku 321 zl.

Z tohoto se tito dluhové zaplatiti mají:
Dluhův lidem z tej bečky vína Johanka mateř zaplatila
15 zl.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 306 zl.
Dělíc to na dva díly, přijde na každého po 153 zl.

Johanka přijala na svůj díl:
Požár [s] řekou za 40 zl.
Achtel vinohradu v Dolní hoře za 150 zl.
Štěpničku za mlejnem za 6 zl.
Zasedělých peněz na Martinovi Rožumberským za vinohrad v Štamfátě 6 zl 20 gr.
Summa 202 zl 20 gr.
Z toho sobě srazila dílu svého 153 zl, zůstává dopláceti sirotku summy 49 zl 20 gr, placením při každých Vánocích po
10 zl.
f 55b
Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Jana Ráčka přijato za bečku vína
15 zl. Těmi penězi jsou dluhy zaplaceny.
Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka přijato od Martina Rožumberského za vinohrad v Štamfátě 20 zl.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Václava Kalného na místě Johanky za statek svrchu psaný 6 zl.
Letha 1609 za plesníka Vácslava Koudelky přijato od Vácslava Kalnýho na místě Johanky manželky jeho za statek svrchu psaný 7 zl. Ty jsou půjčeny s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jidáška, ty peníze mají se zase těmto sirotkům oplatiti, když Mauric za dům peníze položí.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky přijato od Václava Kalného za statek 4 zl.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Václava Kalného za statek 10 zl.
Od Martinusa za Štamfát přijato 10 zl.

Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Václava Lipenského za řeku a g[runt] 4 zl.
Od Martinusa za Štamfát přijato 10 zl.
Od Václava Kalného za statek přijato 6 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Václava Lipnickýho za g[runt] 4 zl.
Od Václava Kalného přijato 2 zl.
NB. Vypůjčeno těchto sirotků peněz hotových do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka na spokojení Jakuba Švejhala do Nosislavě 20 zl. Mají se zase z toho statku oplatiti. Jsou oplaceny.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule od Václava Lipenského za grunt přijato 4 zl.
Od Johanky vdovy přijato ostatních peněz za statek 2 zl
20 gr.
f 56a
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule přijato od Martinusa Rožumberského na zadržalé peníze za vinohrad v Štamfátě 20 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule přijato od Václava Lipnického za grunt, kteréž sou vydány Johance Barcáčce, nebo jí náleží. Jakž přijmuté 5 zl zapsáno.
Téhož letha za téhož plesníka přijato od Martinusa Rožumberského 20 zl.
Letha 1616 za plesníka Floriána Fitule přijato od Václava Lipnického za grunt, kteréž sou vydány Johance Barcáčce, 3 zl.
Od Martinusa Rožumberského za vinohrad přijato 10 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody od Vácslava Lipnického přijato za grunt a říku Johance Barcáčce 3 zl.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od Vácslava Lipnického přijato za grunt a říku peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydány Johance Barcáčce.
Z statku n[ebožtíka] Martinusa Rožumberského za vinohrad v Štamfátě posledních peněz přijato 20 zl.
A tak sirotkům jest již statek tento doplacen.

Nadepsaný sirotek Jan, též i Johanna mateř jeho zemřeli a ta po nich zůstalá spravedlnost připadla na Annu, dceru neboštíka Daniele Erasta z Přerova, kterýž byl vlastní bratr týž nebošky Johanny, jakožto nejbližší tetu, manželku Eliáše Brodského, obyvatele města Přerova.

Letha 1626 za plesníka Václava Lipenskýho přijato jest z důchodův Jeho Mi[l]osti Páně na vyšlou spravedlnost 20 zl. Ty jsou vydané Danielovi Brodskému, nápadníku ut s[upr]a, kteréž přijal Ondřej Menšík z Strážnice a dáno jemu za ně
10 mě[řic] pšenice.