Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Sirotci nebožt[íka] Lukáše Bílého

f 62a

Jest jich pěth, Dorota, Martin, Jíra, Jan, Ondra a Kateřina mateř jejich šestá. Ti všeci štyři kromě Doroty lotrují.
Vyhledalo se jim spravedlnosti z gruntu Václava Michalova, též z vinohradu jeho a z druhého podsedka Jíra Škrabala, každému s těch sirot[ků] po 18 zl 15 gr.
Na tu sumu jest jim do letha [15]93 vyšlých 99 zl a na gruntě Jíry Škrabala od letha [15]94 obzvláštně ještě dopláceti zůstává 7 zl.

Na to jest vydáno:
Za dluhy 3 zl.
Kači mateři těch sirot[ků] dáno 16 zl 15 gr. Dodati jí příde dílu jejího 1 zl 10 gr.
Dorotě 9 zl 10 gr. Dodati jí dílu jejího příde 9 zl 5 gr.
Martinovi dáno 15 gr. A více když ho hledali, utraceno
12 ½ gr.
Jan a Jíra, též Ondra na své díly ještě nic nebrali.
A tak do letha 1593 mimo toto napřed psané vydání jest vyšlejch 73 zl 7 ½ gr. A tak ještě dopláceti má od letha [15]94 Václav Michal 14 zl.

Letha [15]94 přijato od Jíry Škrabala za grunth peněz purgkrechtních 5 zl 20 gr. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Více položil Jíra Škrabal za grunth 2 zl 10 gr. Ty sou dány Dorotě na díl její.
f 62b
Letha [15]94 přijato od Václava Michala za grunth jeho sir[otkům] napřed psaným 5 zl. Z toho dáno Kateřině, mateři těch sirot[ků] 1 zl 10 gr. A tak díl svůj všecken dovzala.
Jakož jest Jírovi, Janovi, Martinovi a Ondrovi spravedlnosti náleželo 74 zl, i poněvadž zběhlé sirotky jsou, ta spravedlnost jejich na Jeho Milost Pána připadla a již jest od Jeho Milosti vyzdvižena.
Letha [15]95 přijato od Jíry Škrabala za podsedek 1 zl 10 gr. Ty přijala Dorota Lukáše Bílého.
Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho sraženo po sirotcích zběhlých z dluhu panského 3 zl 20 gr.