Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunt Jíry Sofka

f 169a

Letha 1592 Jíra vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli od Jíry Škeřupového za 100 zl. Závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 položil 15 zl a za letho [15]93 zadržel 2 zl. S těch 15 zl dáno závdanku Jírovi Škeřupovi 9 zl a ostatek na tom gruntě tej summy náleží osobám níže psaným:
Item sirotkům neb[ožtíka] Martina Škeřupové[ho] 64 zl. Ta spravedlnost jim od letha [15]94 pořadně při Vánocích jíti má po 4 zl.
Týž náleží na tom gruntě Jírovi Škeřupovi 21 zl. Ty jemu jíti mají naposledy též po 4 zl.

Letha [15]93 Jíra vejš psaný položil zadržalé peníze 2 zl.
Letha [15]94 položil Jíra Sovků za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Sofků za grunth půl peněz 2 zl, ostatek doložiti má letha [15]96 o s[vat]ým Václavě.
Leta [15]97 položil Jíra Sofků za grunt svůj 4 zl.
f 169b
Letha [15]96 položil Jíra Sovků za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Leta [15]97 Jíra Škeřupů z dědiny Lhoty prodal díl svůj, což jemu koli tu na tom gruntě napřed psaném náleželo, i to což jest na tom gruntě vydělal, obci lhotské prodal 1 každý zl[atý] po 6 gr, totiž 21 zl. A tak tenž Jíra tu žádné spravedlnosti více nemá.
Leta [15]98 položil Jíra Sovků za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 zl.

Téhož leta [15]98 Jíra Sovků prodal grunt svrchu psaný z koňmi, z půl lánem roli, z loukou Martinovi Kvašovskému se vším k tomu gruntu od starodávna příslušenstvím za summu 100 zl.
Závdanku položil Martin Kvašovský Jírovi Sovkovi při odevzdávce 8 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pěniců, Jan Tkadlec, Pavel Rožek, Jan Mikulášů S.R.S.N.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Martin Kvašovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupové[ho] 4 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Martin Kvašovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupového 4 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Martin Kvašovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupového 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Martin Kvašovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupového 3 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin Kvašovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupového 2 zl.

f 170a
Letha 1604 za fota Matěje Škořupového položil Martin Kvašovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupového 4 zl.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár z půl lánem roli Janovi Kalabovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Novák a Jan Macura SRSaN.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Kalabů položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupového 2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Kalabů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupového 2 zl.
Leta 1618 za fojta Vácslava Vlkového Jan Kalabů položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupového 2 zl.
Pusté

Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt a ouřad prodali grunt s polouláním Janovi Zacharový[mu] za summu 10 zl, platiti jej má komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti všelijaké a placení gruntu Matouš Florianů a Matouš Hanáků SRSAN.

Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Martinovi Stehlíkovému za summu 10 zl, na placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jura Liška, Martin Rožek S.R.S. a neroz[dílnou].

Letha Páně 1649 za fojta Václava Štípského budouc Martin Stehlík z toho gruntu pro nemocnost svou od vrchnosti propuštěn, tudy aby vždy pustej nezůstal, jest zase od téhož fojta a ouřadu ten grunt z poloulánem roli Mikulášovi Hřívovi v tej summě, jak jej Stehlík v držení měl, v summě 10 zl jest prodán, placení po vyjití lhoty po 1 zl. Odevzdán za volné [a] svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Jež a Jíra Starého SRSAN.
f 170b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodali tenž grunt (nedopsáno).

Mezi f 170b a 171a přivázán lístek:

Poznamenání starého i nového ouřadu v dědině Tvarožné Lhotě A[nno] 1660:

Starý ouřad Nový ouřad
Pavel Škrobáček
Jan Pecúch, fojt Jan Šulík, fojt
Jura Lipa, purgkmistr Ondra Straka, purgkmistr
Jan Pěchna, v ouřadě Michal Vítkův, v ouřadě
Jan Starý, v ouřadě Dobiáš Lipa, v ouřadě
Mikuláš Hořínka, v ouřadě Vojtek Buchtík, v ouřadě
Ondra Straka, v ouřadě Jan Blákora, v ouřadě
Michal Odrážka, v ouřadě Mathúš Volný, v ouřadě

Horný Horný
Mikuláš Liška Jura Lipa

Hajní Hajní
Václav Polešovský Jan Škrach
Jan Škrach Dobiáš Polešovský
Václav Zahradník Jan Hynčiřík
Dobiáš Polešovský

K souhradám K souhradám
Vojtek Buchtík Martin Chropovský
Martin Kolesík Pavel Straka